Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ken0123456 trong 02:17:47 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18118Tiêu đề: con lac don
Gửi bởi: ken0123456 trong 02:17:47 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2013
con lắc đơn có vật nhỏ khối lương M đang đứng yên ở VTCB thì có 1 vật nhỏ có khối lượng m=M chuyển động theo phương ngang với tốc độ 20pi cm/s đến va chạm đàn hồi với M,sau va chạm con lắc đơn dao động với biên độ góc anpha max.chu kì 1s,g=10.anpha max bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: con lac don
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:36:58 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2013
con lắc đơn có vật nhỏ khối lương M đang đứng yên ở VTCB thì có 1 vật nhỏ có khối lượng m=M chuyển động theo phương ngang với tốc độ 20pi cm/s đến va chạm đàn hồi với M,sau va chạm con lắc đơn dao động với biên độ góc anpha max.chu kì 1s,g=10.anpha max bằng bao nhiêu?
vận tốc sau va chạm [tex]v1 = v2=20\pi cm/s[/tex]
[tex]T=2\pi\sqrt{L/g}=2\pi\sqrt{Lg}/g ==> \sqrt{gL}=T.g/2\pi[/tex]
Do con lắc dao động điều hòa ==> [tex]v1=A.W = \alpha_0.L.\sqrt{g/L}=\sqrt{gL}.\alpha_0[/tex]
==>[tex]\alpha_0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: con lac don
Gửi bởi: huongduongqn trong 04:58:37 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2013
con lắc đơn có vật nhỏ khối lương M đang đứng yên ở VTCB thì có 1 vật nhỏ có khối lượng m=M chuyển động theo phương ngang với tốc độ 20pi cm/s đến va chạm đàn hồi với M,sau va chạm con lắc đơn dao động với biên độ góc anpha max.chu kì 1s,g=10.anpha max bằng bao nhiêu?

p/s bạn chú ý cách post bài nha. Bạn nên thêm: Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ nếu như bạn chưa giải được bài tập đó ........
Chúc bạn vui vẻ khi tham gia diễn đàn nha.


Tiêu đề: Trả lời: con lac don
Gửi bởi: huongduongqn trong 05:26:42 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2013
con lắc đơn có vật nhỏ khối lương M đang đứng yên ở VTCB thì có 1 vật nhỏ có khối lượng m=M chuyển động theo phương ngang với tốc độ 20pi cm/s đến va chạm đàn hồi với M,sau va chạm con lắc đơn dao động với biên độ góc anpha max.chu kì 1s,g=10.anpha max bằng bao nhiêu?
Va chạm đàn hồi mà hai vật có khối lượng bằng nhau nên chúng trao đổi vận tốc cho nhau. ===> [tex]v'_M=v_m=20\pi cm/s[/tex]
và đây là vận tốc cực đại của dao động. [tex]v =\sqrt{2gl(1-cos\alpha_o)[/tex]
Mà [tex]T=2\pi \sqrt{l/g} => l = gT^2/4\pi ^2 [/tex]
==> [tex]\alpha_o=0,3974rad[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: con lac don
Gửi bởi: ken0123456 trong 12:36:20 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2013
cam on thay co va cac ban