Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoanhbao1996 trong 09:01:32 AM Ngày 31 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18117Tiêu đề: Con lắc đơn
Gửi bởi: hoanhbao1996 trong 09:01:32 AM Ngày 31 Tháng Tám, 2013
1. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc [tex]\alpha 0 = 0.1 rad[/tex] tại nơi có g= 10m/s^2 . Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài s= 8[tex]\sqrt{3}[/tex] cm với vận tốc v = 20cm/s . Độ lớn gia tốc của vật khi nó qua vị trí có li độ 8cm là ?

2. Hai vật A và B dán liền nhau mB = 2 mA = 200g , treo vao 1 lò xo có độ cứng K = 50 N/m Nâng 2 vật lên đến vị trí lò xo có chiều tự nhiên l= 30 cm thì thả nhẹ . Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra . chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là ?
Mọi người giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:34:21 AM Ngày 31 Tháng Tám, 2013
1. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc [tex]\alpha 0 = 0.1 rad[/tex] tại nơi có g= 10m/s^2 . Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài s= 8[tex]\sqrt{3}[/tex] cm với vận tốc v = 20cm/s . Độ lớn gia tốc của vật khi nó qua vị trí có li độ 8cm là ?


Câu 1:

[tex]v^{2}= \omega ^{2}\left<S_{0}^{2}-s^{2} \right>[/tex]

[tex]\Leftrightarrow v^{2}= \frac{g}{l}\left<\alpha _{0}^{2}.l^{2}-s^{2} \right>[/tex]

Ta tìm được chiều dài l của dây.

Sau đó tìm được tần số góc [tex]\omega ^{2} = \frac{g}{l}[/tex]

Còn về gia tốc, chú ý rằng con lắc đơn có hai loại gia tốc: gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến (do vật nặng chuyển động trên cung tròn gây ra). Độ lớn các gia tốc này là:

 y:) Gia tốc tiếp tuyến: [tex]a_{tt}= \omega ^{2}.s[/tex]

 y:) Gia tốc pháp tuyến: [tex]a_{pt}= \frac{v^{2}}{l}[/tex] (Cái này lấy từ công thức gia tốc hướng tâm ở lớp 10 mà ra)

Gia tốc toàn phần (đề bài đang hỏi): [tex]a= \sqrt{a_{pt}^{2}+ a_{tt}^{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:40:19 AM Ngày 31 Tháng Tám, 2013
2. Hai vật A và B dán liền nhau mB = 2 mA = 200g , treo vao 1 lò xo có độ cứng K = 50 N/m Nâng 2 vật lên đến vị trí lò xo có chiều tự nhiên l= 30 cm thì thả nhẹ . Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra . chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là ?
Mọi người giúp em với

Bài này có nhiều trên forum. Em xem link sau:

CLICK VÀO ĐÂY (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7184.0)