Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 03:26:52 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18113Tiêu đề: bài toán dao động cơ trong"cẩm nang vật lý "
Gửi bởi: datstsl1 trong 03:26:52 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2013
một vật dao động với phương trình ([tex]x=10cos(\frac{\Pi }{3}+\varphi )[/tex] tại thời điểm t1 vật đi qua li độ x1=6cm theo chiều âm .9s sau thời điểm t1 thì vật sẽ đi qua vị trí có li độ là ?

bài này em đã áp dụng công thức tính góc quét delta phi và ra kết quả là -6cm theo chiều dương nhưng em muốn hỏi là
có còn cách nào khác để làm không ạ .vì đây là dạng "Tìm li độ dao động tại thời điểm trước hoặc sau thời điểm t một khoản delta t "  ở trong sách có dạy 2 cách nhưng em không biết áp dụng vào bài này thế nào  :-\

Nếu có thể làm được khác mong mọi người giúp em


Tiêu đề: Trả lời: bài toán dao động cơ trong"cẩm nang vật lý "
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:56:23 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2013
một vật dao động với phương trình ([tex]x=10cos(\frac{\Pi }{3}+\varphi )[/tex] tại thời điểm t1 vật đi qua li độ x1=6cm theo chiều âm .9s sau thời điểm t1 thì vật sẽ đi qua vị trí có li độ là ?

bài này em đã áp dụng công thức tính góc quét delta phi và ra kết quả là -6cm theo chiều dương nhưng em muốn hỏi là
có còn cách nào khác để làm không ạ .vì đây là dạng "Tìm li độ dao động tại thời điểm trước hoặc sau thời điểm t một khoản delta t "  ở trong sách có dạy 2 cách nhưng em không biết áp dụng vào bài này thế nào  :-\

Nếu có thể làm được khác mong mọi người giúp em
Cách vecto quay là hay rùi, dùng công thức nếu em nhớ : [tex]x_2=Acos((+,-)arcos(x_1/A) + \Delta t.w)[/tex]
(+ nếu lúc đầu vật theo chiều âm, - nếu lúc đầu vật theo chiều dương(


Tiêu đề: Trả lời: bài toán dao động cơ trong"cẩm nang vật lý "
Gửi bởi: luongvatly trong 07:06:40 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2013
Theo tôi bài này dùng độ lệch pha giữa x1 và x2 tại 2 thời điểm t1 và t1 + 9. Dễ thấy độ lệch pha là số lẻ lần pi nên x1 ngược pha x2, hay x2= -x1.
Một cách nữa là dùng máy tính cầm tay. Bạn xem bài theo link:
http://thuvienvatly.com/download/37489
Chúc bạn thành công !