Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: guitar1 trong 06:08:14 AM Ngày 30 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18110Tiêu đề: mọi người giúp em 1 bài "con lắc lò xo"
Gửi bởi: guitar1 trong 06:08:14 AM Ngày 30 Tháng Tám, 2013
một con lắc lò xo điều hòa quanh vị trí cân bằng O giữa hai vị trí biên A va B . độ cứng k=250 N/m, vật có m= 100g , biên độ dao dộng 12cm . chọn gốc tọa độ tại ví trí cân bằng . gốc thời gian là lúc vật tại ví trí A . quãng đường vật đi dược trong khoảng thời gian [tex]\Pi[/tex]/12s đầu tiên là

cảm ơn mọi người  :-h


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em 1 bài "con lắc lò xo"
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:25:47 AM Ngày 30 Tháng Tám, 2013
một con lắc lò xo điều hòa quanh vị trí cân bằng O giữa hai vị trí biên A va B . độ cứng k=250 N/m, vật có m= 100g , biên độ dao dộng 12cm . chọn gốc tọa độ tại ví trí cân bằng . gốc thời gian là lúc vật tại ví trí A . quãng đường vật đi dược trong khoảng thời gian [tex]\Pi[/tex]/12s đầu tiên là

cảm ơn mọi người  :-h
T=2pican(m/k) = pi/25
==> t=2T+T/12 ==> S=S1+S2
S1: Tg đi trong 2T là S1=8A
S2: Tg đi trong T/12 tính từ vị trí biên ==> [tex]S2=s(A==> A\sqrt{3}/2) = A-A\sqrt{3}/2[/tex]
==> [tex]S=8A+(A-A\sqrt{3}/2)=9A-A\sqrt{3}/2[/tex]
(oh lẩm cẩm đánh sửa lại rùi)


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em 1 bài "con lắc lò xo"
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:52:12 AM Ngày 30 Tháng Tám, 2013
Thầy Thạnh đánh máy nhầm chút chỗ S2. Thay mặt BQT diễn đàn chúng tôi sửa lại một chút như sau:
+ S2 là quãng đường đi từ A đến [tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}\Rightarrow S_{2}=A-\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
+ Vậy tổng quãng đường là: [tex]S=9A-\frac{A\sqrt{3}}{2}=108-6\sqrt{3}\approx 97,61cm[/tex]