Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lengoc_june96 trong 09:01:39 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18100Tiêu đề: lập phương trình cường độ dòng điện
Gửi bởi: lengoc_june96 trong 09:01:39 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2013
đặt điện áp xoay chiều u=Uo cos (100[tex]\pi[/tex]t +[tex]\pi[/tex]/3) V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/2pi H. ở thời điểm điện áp giữa hai dầu cuộn cảm là 100căn2 thì cường độ dong điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường Độ dòng điện qua cuộn cảm làTiêu đề: Trả lời: lập phương trình cường độ dòng điện
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:45:15 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2013
Bạn là thành viên mới, nên đọc quy định đăng bài http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0


Tiêu đề: Trả lời: lập phương trình cường độ dòng điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:12:25 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2013
đặt điện áp xoay chiều u=Uo cos (100[tex]\pi[/tex]t +[tex]\pi[/tex]/3) V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/2pi H. ở thời điểm điện áp giữa hai dầu cuộn cảm là 100căn2 thì cường độ dong điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường Độ dòng điện qua cuộn cảm là
(em nghe lới ban quản trị nhé em, là thành viên mới nên nhắc nhở)
Dùng Ct độc lập i và uL
[tex]\frac{i^2}{Io^2}+\frac{uL^2}{Uo^2}=1[/tex]
==> [tex]Io=\sqrt{i^2+\frac{u^2}{ZL^2}}[/tex]
mặt khác [tex]\varphi_i - \varphi_{uL}=-\pi/2 ==> \varphi_i[/tex]