Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 11:24:55 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18098Tiêu đề: 2BT SÓNG + 1BT CLLX
Gửi bởi: santacrus trong 11:24:55 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2013
Kính nhờ thầy cô trợ giúp em 3BT:
BT1: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng biên độ cách nhau AB=20cm, biết λ=3cm. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn A còn nguồn B nằm trên trục Ox. Gọi C là điểm cực đại thuộc Oy sao cho AC+BC có giá trị nhỏ nhất.Dịch chuyển nguồn A trên trục Oy đến vị trí C thi giữ nguyên vị trí này. Hỏi lúc này trên CO có bao nhiêu điểm thuộc vân cực đại?

BT2: Con lắc lò xo nằm ngang dao động với biên độ A,chu kì T. Tại vị trí có toạ độ dương và tỉ số giữa thế năng đàn hồi và động năng của vật là 1/3 người ta đặt một mặt phẳng chắn vật. Biết va chạm giữa vật và mặt phẳng chắn là hoàn toàn đàn hồi. Hỏi quãng đường ngắn nhất vật đi trong T/4 là bao nhiêu?

BT3: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng biên độ cách nhau AB=20cm. Trên đường thẳng d vuông góc với AB tại B có C là điểm cực đại gần B nhất. Dịch chuyển nguồn A lại gần B đoạn x=4cm thì điểm cực đại trên d gần B nhất là D. Biết D nằm giữa B,C và BD=4CD. Tính λ


Tiêu đề: Trả lời: 2BT SÓNG + 1BT CLLX
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:08:53 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2013
Kính nhờ thầy cô trợ giúp em 3BT:
BT1: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng biên độ cách nhau AB=20cm, biết λ=3cm. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn A còn nguồn B nằm trên trục Ox. Gọi C là điểm cực đại thuộc Oy sao cho AC+BC có giá trị nhỏ nhất.Dịch chuyển nguồn A trên trục Oy đến vị trí C thi giữ nguyên vị trí này. Hỏi lúc này trên CO có bao nhiêu điểm thuộc vân cực đại?
Bài tương tự nhớ đã có trên diễn đàn em tìm lại xem nhé


Tiêu đề: Trả lời: 2BT SÓNG + 1BT CLLX
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:19:04 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2013
BT2: Con lắc lò xo nằm ngang dao động với biên độ A,chu kì T. Tại vị trí có toạ độ dương và tỉ số giữa thế năng đàn hồi và động năng của vật là 1/3 người ta đặt một mặt phẳng chắn vật. Biết va chạm giữa vật và mặt phẳng chắn là hoàn toàn đàn hồi. Hỏi quãng đường ngắn nhất vật đi trong T/4 là bao nhiêu?
HD:
+ Tại chỗ có toạ độ dương và tỉ số giữa thế năng đàn hồi và động năng của vật là 1/3 [tex]\Rightarrow x=\frac{A}{2}[/tex]
+ Vật dao động trên đoạn từ -A đến A/2
+ Quãng đường nhỏ nhất khi đi gần ngoài biên âm. Áp dụng công thức: [tex]s_{min}=2A\left(1-cos\frac{2\pi .\frac{T}{4}}{T.2} \right)=2A\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)[/tex]
P/S: Nếu bài này hỏi Smax thì có khi phức tạp hơn. 


Tiêu đề: Trả lời: 2BT SÓNG + 1BT CLLX
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:18:14 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2013
BT3: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng biên độ cách nhau AB=20cm. Trên đường thẳng d vuông góc với AB tại B có C là điểm cực đại gần B nhất. Dịch chuyển nguồn A lại gần B đoạn x=4cm thì điểm cực đại trên d gần B nhất là D. Biết D nằm giữa B,C và BD=4CD. Tính λ
Bài này hình như đề không ổn. Nếu dịch A lại gần thì điểm D phải nằm ngoài CB


Tiêu đề: Trả lời: 2BT SÓNG + 1BT CLLX
Gửi bởi: santacrus trong 02:33:17 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2013
- BT1 em search không thấy có. Thầy giúp em lời giải ạ.
- BT2 nếu yêu cầu đề tính [tex]S_{max}[/tex] thì giải như thế nào ạ?
- BT3 sửa đề thành: "D nằm ngoài B và C"  thì thầy giúp cho em cách giải nhé.


Tiêu đề: Trả lời: 2BT SÓNG + 1BT CLLX
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:53:42 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2013
Kính nhờ thầy cô trợ giúp em 3BT:
BT1: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng biên độ cách nhau AB=20cm, biết λ=3cm. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn A còn nguồn B nằm trên trục Ox. Gọi C là điểm cực đại thuộc Oy sao cho AC+BC có giá trị nhỏ nhất.Dịch chuyển nguồn A trên trục Oy đến vị trí C thi giữ nguyên vị trí này. Hỏi lúc này trên CO có bao nhiêu điểm thuộc vân cực đại?
[tex]BC-AC=k.\lambda [/tex]
[tex]BC^2-AC^2=AB^2 ==> BC+AC = AB^2.\lambda/k[/tex]
(BC+AC)min khi kmax
Mặt khác : [tex]BC-AC< AB ==> k < 6,6 ==> kmax = 6 ==> BC-AC = 18[/tex]
==> [tex]BC+AC = AB^2.\lambda/6 = 200 [/tex]==> BC = 109 và AC = 91
Khi dịch chuyển đến C ==> nguồn A đặt tại C ==> Số cực CO
-CB<k.\lambda<OC-OB đếm k nguyên ra


Tiêu đề: Trả lời: 2BT SÓNG + 1BT CLLX
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:04:14 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2013
- BT2 nếu yêu cầu đề tính [tex]S_{max}[/tex] thì giải như thế nào ạ?
Smax khi đi gần vị trí O
[tex]Smax = 2s1[/tex]
s1 là quãng đường đi T/8 tính từ x=-A/2 theo chiều dương
s1=S(t=T/12 ) + S(t=T/24) = A/2 + sin(\pi/12).A = 0,765A