Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luffydihoc trong 07:28:12 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18072Tiêu đề: Xin giúp đỡ về bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: luffydihoc trong 07:28:12 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
Giúp em bài này với nha. Đặt điện áp xoay chiều u=U cos(100pit+pi/3)(V) vào đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=0,5/pi (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100can2 thì cường dộ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức dòng điện wa cuộn cảm là

ĐS: i = 2can3cos(100pit-pi/6)
---- cám ơn các thầy cô


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ về bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:53:35 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
Giúp em bài này với nha. Đặt điện áp xoay chiều u=U cos(100pit+pi/3)(V) vào đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=0,5/pi (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100can2 thì cường dộ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức dòng điện wa cuộn cảm là
HD:
+ Ta có: [tex]Z_{L}=50\Omega[/tex]
+ Mạch chỉ có L nên: [tex]\left( \frac{u}{U_{0}}\right)^{2} + \left( \frac{i}{I_{0}}\right)^{2}=1\Rightarrow \frac{100^{2}.2}{50^{2}}+\frac{2^{2}}{1}=I_{0}^{2}\Rightarrow I_{0}=2\sqrt{3}A[/tex]
+ Biểu thức: [tex]i=I_{0}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3}-\frac{\pi }{2} \right)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ về bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: SầuRiêng trong 07:55:40 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
Giúp em bài này với nha .Đặt điện áp xoay chiều u=U cos(100pit+pi/3)(V) vào đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=0.5pi(H) .ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100can2 thì cường dộ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. biểu thức dòng điện wa cuộn cảm là
i=2can3cos(100pit-pi/6)


---- cám ơn cách thầy cô
Do mạch chỉ có cuộn cảm nên:
+ i chậm pha Pi/2 so với u => phi i = phi u - Pi/2 = Pi/3 - Pi/2= - Pi/6
+[tex]\frac{u^{2}}{U^{2}}+\frac{i^{2}}{Io^{2}}=1[/tex]
<=>[tex]\frac{u^{2}}{Z_{L}^{2}}+i^{2}=Io^{2}[/tex]
Thay u=100can2; i=2A, ZL=wL
=>Io
 ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ về bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: luffydihoc trong 08:28:22 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
Giúp em bài này với nha. Đặt điện áp xoay chiều u=U cos(100pit+pi/3)(V) vào đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=0,5/pi (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100can2 thì cường dộ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức dòng điện wa cuộn cảm là
HD:
+ Ta có: [tex]Z_{L}=50\Omega[/tex]
+ Mạch chỉ có L nên: [tex]\left( \frac{u}{U_{0}}\right)^{2} + \left( \frac{i}{I_{0}}\right)^{2}=1\Rightarrow \frac{100^{2}.2}{50^{2}}+\frac{2^{2}}{1}=I_{0}^{2}\Rightarrow I_{0}=2\sqrt{3}A[/tex]
+ Biểu thức: [tex]i=I_{0}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3}-\frac{\pi }{2} \right)[/tex]


em thấy trong công thức của thầy ZL=U(0). em chưa hiểu khúc đó ạ


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ về bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: SầuRiêng trong 08:53:59 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
em thấy trong công thức của thầy ZL=U(0). em chưa hiểu khúc đó ạ
Thầy dùng công thức này đó bạn, không phải ZL=U(0) đâu .
+[tex]\frac{u^{2}}{Uo^{2}}+\frac{i^{2}}{Io^{2}}=1[/tex]
<=>[tex]\frac{u^{2}}{(Io.ZL)^{2}}+\frac{i^{2}}{Io^{2}}=1[/tex]

<=>[tex]\frac{u^{2}}{Z_{L}^{2}}+\frac{i^{2}}{1}=Io^{2}[/tex]
 ^-^