Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 03:23:06 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18071Tiêu đề: Dao động điều hòa(tttt).
Gửi bởi: Alexman113 trong 03:23:06 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
1. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì [tex]T=0,314\,s[/tex] và biên độ [tex]A=8\,cm.[/tex] Tính vận tốc của chất điểm khi nó đi qua vị trí cân bằng và đi qua vị trí có li độ [tex]x=5\,cm.[/tex]

2. Vật dao động điều hòa với biên độ [tex]A=5\,cm,[/tex] tần số [tex]f=2Hz.[/tex]
   a) Viết phương trình dao động của vật, chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ cực đại
   b) Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương vào những thời điểm nào?

3. Một chất điểm dao động theo phương trình [tex]x=2,5\cos10t\,(cm).[/tex]
   a) Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt giá trị [tex]\dfrac{\pi}{3}?[/tex] Lúc ấy li độ [tex]x[/tex] bằng bao nhiêu?
   b) Tính vận tốc trung bình của dao động trong thời gian [tex]\dfrac{1}{8}[/tex] chu kì kể từ lúc vật có li độ cực tiểu [tex](x=0)[/tex] và kể từ lúc vật có li độ cực đại [tex](x=A).[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp em ạ, em cảm ơn.  :D  :)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa(tttt).
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:05:01 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
Những câu Alexman113 hỏi rất cơ bản, chỉ cần xem lại lý thuyết đã học là làm được ngay. Như thầy ĐQ nói, có những câu như tính tần số, viết phương trình,..thì em hoàn toàn tự làm được, mình hỏi những chỗ chưa hiểu rõ. Còn đáp án có lúc sai chứ đâu luôn luôn đúng, làm đúng bản chất, đúng công thức thì cứ tự tin mà làm, rồi có thể đưa đáp án lên mọi người xem thử và giúp đỡ.