Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 03:00:59 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18068Tiêu đề: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: Alexman113 trong 03:00:59 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
1. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: [tex]x=2,5\cos\left(10\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)\,\,(cm).[/tex] Chất điểm qua vị trí [tex]x=1,25\,cm[/tex] vào những thời điểm nào? Phân biệt những lần đi qua theo chiều dương và theo chiều âm.

2. Một chất điểm dao động điều hòa có tần số góc [tex]\omega=4\,rad/s.[/tex] Vào thời điểm nào đó chất điểm có li độ [tex]x_1=6\,cm[/tex] và vận tốc [tex]v_1=-32\,cm/s.[/tex] Hãy xác định li độ [tex]x[/tex] và vận tốc [tex]v[/tex] của chất điểm sau thời điểm trên là [tex]\dfrac{\pi}{8}\,s.[/tex]

3. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục [tex]x[/tex], vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là [tex]62,8\,cm/s[/tex] và gia tốc cực đại của vật là [tex]2\,m/s^2.[/tex] Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của vật. Lấy [tex]\pi^2=10.[/tex]
     a) Xác định biên độ, chu kì và tần số dao động của vật
     b) Viết phương trình dao động của vật nếu chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ [tex]x=-10\sqrt{2}\,cm[/tex] và theo chiều dương trục tọa độ
     c) Tìm thời gian vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí điểm [tex]M[/tex] có li độ [tex]x_1=10\,cm.[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp em ạ, em cảm ơn.  :D


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: Alexman113 trong 04:43:51 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
2. Một chất điểm dao động điều hòa có tần số góc [tex]\omega=4\,rad/s.[/tex] Vào thời điểm nào đó chất điểm có li độ [tex]x_1=6\,cm[/tex] và vận tốc [tex]v_1=-32\,cm/s.[/tex] Hãy xác định li độ [tex]x[/tex] và vận tốc [tex]v[/tex] của chất điểm sau thời điểm trên là [tex]\dfrac{\pi}{8}\,s.[/tex]
Dạ đúng rồi mọi người xem giúp em bài này ạ, nó cho đề thế này thì sao giải nhanh trên đường tròn được ạ?  :D


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: huongduongqn trong 05:02:57 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
2. Một chất điểm dao động điều hòa có tần số góc [tex]\omega=4\,rad/s.[/tex] Vào thời điểm nào đó chất điểm có li độ [tex]x_1=6\,cm[/tex] và vận tốc [tex]v_1=-32\,cm/s.[/tex] Hãy xác định li độ [tex]x[/tex] và vận tốc [tex]v[/tex] của chất điểm sau thời điểm trên là [tex]\dfrac{\pi}{8}\,s.[/tex]
Dạ đúng rồi mọi người xem giúp em bài này ạ, nó cho đề thế này thì sao giải nhanh trên đường tròn được ạ?  :D
[tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=10cm;\Delta \varphi =\omega t=\frac{\pi }{2}[/tex]

Từ hình vẽ ta có v = -24cm/s và x = -8 cm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:37:10 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
2. Một chất điểm dao động điều hòa có tần số góc [tex]\omega=4\,rad/s.[/tex] Vào thời điểm nào đó chất điểm có li độ [tex]x_1=6\,cm[/tex] và vận tốc [tex]v_1=-32\,cm/s.[/tex] Hãy xác định li độ [tex]x[/tex] và vận tốc [tex]v[/tex] của chất điểm sau thời điểm trên là [tex]\dfrac{\pi}{8}\,s.[/tex]
Dạ đúng rồi mọi người xem giúp em bài này ạ, nó cho đề thế này thì sao giải nhanh trên đường tròn được ạ?  :D
[tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=10cm;\Delta \varphi =\omega t=\frac{\pi }{2}[/tex]

Từ hình vẽ ta có v = -24cm/s và x = -8 cm
Thầy ơi cái hình Thầy vẽ ra thầy tính thế nào vậy ạ, em thật sự không hiểu lắm ạ, Thầy giải thích rõ hộ em với ạ, em cảm ơn Thầy


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: Alexman113 trong 11:24:04 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
2. Một chất điểm dao động điều hòa có tần số góc [tex]\omega=4\,rad/s.[/tex] Vào thời điểm nào đó chất điểm có li độ [tex]x_1=6\,cm[/tex] và vận tốc [tex]v_1=-32\,cm/s.[/tex] Hãy xác định li độ [tex]x[/tex] và vận tốc [tex]v[/tex] của chất điểm sau thời điểm trên là [tex]\dfrac{\pi}{8}\,s.[/tex]
Dạ đúng rồi mọi người xem giúp em bài này ạ, nó cho đề thế này thì sao giải nhanh trên đường tròn được ạ?  :D
[tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=10cm;\Delta \varphi =\omega t=\frac{\pi }{2}[/tex]

Từ hình vẽ ta có v = -24cm/s và x = -8 cm
Thầy ơi cái hình Thầy vẽ ra thầy tính thế nào vậy ạ, em thật sự không hiểu lắm ạ, Thầy giải thích rõ hộ em với ạ, em cảm ơn Thầy
Tớ đã hiểu sau 4h nghiên cứu :))


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: huongduongqn trong 05:20:46 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2013
2. Một chất điểm dao động điều hòa có tần số góc [tex]\omega=4\,rad/s.[/tex] Vào thời điểm nào đó chất điểm có li độ [tex]x_1=6\,cm[/tex] và vận tốc [tex]v_1=-32\,cm/s.[/tex] Hãy xác định li độ [tex]x[/tex] và vận tốc [tex]v[/tex] của chất điểm sau thời điểm trên là [tex]\dfrac{\pi}{8}\,s.[/tex]
Dạ đúng rồi mọi người xem giúp em bài này ạ, nó cho đề thế này thì sao giải nhanh trên đường tròn được ạ?  :D
[tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=10cm;\Delta \varphi =\omega t=\frac{\pi }{2}[/tex]

Từ hình vẽ ta có v = -24cm/s và x = -8 cm
Thầy ơi cái hình Thầy vẽ ra thầy tính thế nào vậy ạ, em thật sự không hiểu lắm ạ, Thầy giải thích rõ hộ em với ạ, em cảm ơn Thầy
Tớ đã hiểu sau 4h nghiên cứu :))
Cái này nếu bạn thực sự hiểu thì nó giúp bạn rất nhiều đó. Chúc bạn học tốt nha