Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 06:18:53 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18066Tiêu đề: 2 bài CLLX
Gửi bởi: santacrus trong 06:18:53 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
nhờ thầy cô trợ giúp em 2bt:
B1: Cho con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng m=0.1kg, lò xo có chiều dài tự nhiên lo=10cm, k=50N/m. Bên trong lò xo luồng sợi dây co dãn gắn vào vật nặng, biết sợi dây chịu lưc căng lớn nhất là Tmax=2N. Ban đầu hệ ở vị trí cân bằng, sau đó nén lò xo 1 đoạn ∆l=4cm rồi thả vật ra. Tính khoảng thời gian từ lúc dây đứt đến lúc vật đến vị trí thấp nhất. Bỏ qua công làm đứt dây. Cho g=10N/m.s2, [tex]\pi ^{2}=10[/tex]
=10

B2: Con lắc lò xo đầu dưới cố định, đầu trên gắn cố định vật m1. Trên m1 người ta đặt vật m2. Biết K=300N/m, m1=m2=1kg. Ban đầu hệ ở vị trí cân bằng, người ta nén hệ vật xuống 1 đoạn ∆l=20cm rồi thả ra. Tính hiệu khoảng cách giữa độ cao lớn nhất của vật m2 với độ cao lớn nhất mà vật m1 đạt được. Cho g=10N/m.s2, [tex]\pi ^{2}=10[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài CLLX
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:58:33 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
B2: Con lắc lò xo đầu dưới cố định, đầu trên gắn cố định vật m1. Trên m1 người ta đặt vật m2. Biết K=300N/m, m1=m2=1kg. Ban đầu hệ ở vị trí cân bằng, người ta nén hệ vật xuống 1 đoạn ∆l=20cm rồi thả ra. Tính hiệu khoảng cách giữa độ cao lớn nhất của vật m2 với độ cao lớn nhất mà vật m1 đạt được. Cho g=10N/m.s2, [tex]\pi ^{2}=10[/tex]
chọn chiều dương hướng xuống
Vị trí cân bằng ban đầu : [tex]\Delta L_0=(m1+m2)g/k=0,1m[/tex]
x=20cm và v=0 ==> A=0,2m.
+ Vị trí vật 2 rời vật 1:
PT II niuton : P2-N2=m2.a Để vật rời thì N2=0 ==> [tex]m2.g = m2.(-\omega^2.x) ==> x = -1/15(m)[/tex]
+ vận tốc vật 2 và vật 1: [tex]A^2=x^2+v^2/w^2 ==> v1=v2=\frac{4}{\sqrt{3}}[/tex]
+ Sau khi tách ra vật 2 CĐ ném lên với vận tốc ban đầu [tex]\frac{4}{\sqrt{3}}[/tex]
+ Vật 1 dao động điều hòa với vị trí cân bằng mới [tex]\Delta Lo2=m1.g/k=1/30(m) ==> x' = 0 ==> v2=A'.w' ==> A' [/tex]
+Tg và quãng đường vật 2 lên cao nhất : v1=g.t ==> [tex]t=v1/g =0,4/\sqrt{3} ==> S1=v1^2/2g[/tex]
+ dựa trên Tg t đó em sẽ tính được vị trí vật 1 là x1
sau đó lấy S1+x1 là xong
(em tính tiếp nhé, thầy bận)


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài CLLX
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:05:10 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
nhờ thầy cô trợ giúp em 2bt:
B1: Cho con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng m=0.1kg, lò xo có chiều dài tự nhiên lo=10cm, k=50N/m. Bên trong lò xo luồng sợi dây co dãn gắn vào vật nặng, biết sợi dây chịu lưc căng lớn nhất là Tmax=2N. Ban đầu hệ ở vị trí cân bằng, sau đó nén lò xo 1 đoạn ∆l=4cm rồi thả vật ra. Tính khoảng thời gian từ lúc dây đứt đến lúc vật đến vị trí thấp nhất. Bỏ qua công làm đứt dây. Cho g=10N/m.s2, [tex]\pi ^{2}=10[/tex]
=10


Tại VTCB lò xo giãn [tex]\Delta l_0=\frac{mg}{k}=2cm[/tex]

Dây cao su sẽ bị dứt khi lực đàn hồi bằng 2N tức [tex]\Delta l=\frac{F}{k}=4cm\Rightarrow x=2cm=A/2[/tex]( chọn chiều dương hướng xuống)
Vậy thời gian từ khi dây đứt tới khi vật ở vị trí thấp nhất là T/6 = 0,0468s

Ps:
+ Đề bài thừa lo
+ Bài này huongduongqn cũng không chắc lắm rất mong nhận được sự góp ý của các thầy và các bạn ạ.