Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bungbeo trong 11:41:15 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18061Tiêu đề: Câu hỏi sóng cơ
Gửi bởi: bungbeo trong 11:41:15 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013
Câu 1: Mọi người cho e hỏi là khoảng cách giữa 2 gơn lồi liên tiếp là lamda phải k ạ? Vậy khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là lamda hay lamda/2 ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi sóng cơ
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:02:29 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
Câu 1: Mọi người cho e hỏi là khoảng cách giữa 2 gơn lồi liên tiếp là lamda phải k ạ? Vậy khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là lamda hay lamda/2 ạ?


trong trường giao thoa hay là chỉ có sóng do 1 nguồn tạo ra vậy bạn/


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi sóng cơ
Gửi bởi: bungbeo trong 05:21:19 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
trong từng trường hợp thì như thế nào vậy bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:57:24 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
trong từng trường hợp thì như thế nào vậy bạn?

Đối với một sóng lan truyền là lamda, đối với hai sóng giao thoa là lamda/2.


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi sóng cơ
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:05:39 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013

Câu 1: Mọi người cho e hỏi là khoảng cách giữa 2 gơn lồi liên tiếp là lamda phải k ạ? Vậy khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là lamda hay lamda/2 ạ?
trong từng trường hợp thì như thế nào vậy bạn?

Đối với một sóng lan truyền là lamda, đối với hai sóng giao thoa là lamda/2.
Mình cùng quan điểm với thầy Đạt bạn à.


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi sóng cơ
Gửi bởi: bungbeo trong 09:52:44 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
Thế tức là trong trường hợp 1 sóng lan truyền thì khoảng cách giữa 2 gợn lồi liên tiếp = khoảng cách giữa 2 gợn liên tiếp= lamda.
Còn trong trường hợp giao thoa sóng thì k/c giữa 2 gợn sóng là lamda/2 và k/c giữa 2 gợn lồi liên tiếp vẫn là lamda ạ?