Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 11:08:32 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18060Tiêu đề: dao động duy trì khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 11:08:32 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013
Một con lắc đồng hồ (coi là con lắc đơn) có chiều dài l = 25cm, khi dao động, luôn chịu tác dụng của một lực cản có độ lớn Fc = 0,002N. Nhờ sự cung cấp năng lượng từ dây cót, con lắc duy trì dao động với biên độ góc αo = 0,1rad. Biết rằng năng lượng của dây cót bị hao phí 80%. Mỗi tuần lên dây cót một lần, người ta cần phải thực hiện một công bằng
A. 1,21kJ.   B. 605J.   C. 121J.   D. 200μJ.
em không biết tính khối lượng theo cách nào mà đáp số 605J. mong thầy cô giúp đỡ. em cảm ơn thầy cô nhiều ạ!


Tiêu đề: Trả lời: dao động duy trì khó
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:39:10 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
Một con lắc đồng hồ (coi là con lắc đơn) có chiều dài l = 25cm, khi dao động, luôn chịu tác dụng của một lực cản có độ lớn Fc = 0,002N. Nhờ sự cung cấp năng lượng từ dây cót, con lắc duy trì dao động với biên độ góc αo = 0,1rad. Biết rằng năng lượng của dây cót bị hao phí 80%. Mỗi tuần lên dây cót một lần, người ta cần phải thực hiện một công bằng
A. 1,21kJ.   B. 605J.   C. 121J.   D. 200μJ.
em không biết tính khối lượng theo cách nào mà đáp số 605J. mong thầy cô giúp đỡ. em cảm ơn thầy cô nhiều ạ!
Bạn vô đây coi nha
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12738.0


Tiêu đề: Trả lời: dao động duy trì khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 10:30:00 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
thầy đã bấm lại đáp số chưa ạ? em bấm rồi không có đáp án nào thầy ơi!


Tiêu đề: Trả lời: dao động duy trì khó
Gửi bởi: huongduongqn trong 03:03:33 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2013
Một con lắc đồng hồ (coi là con lắc đơn) có chiều dài l = 25cm, khi dao động, luôn chịu tác dụng của một lực cản có độ lớn Fc = 0,002N. Nhờ sự cung cấp năng lượng từ dây cót, con lắc duy trì dao động với biên độ góc αo = 0,1rad. Biết rằng năng lượng của dây cót bị hao phí 80%. Mỗi tuần lên dây cót một lần, người ta cần phải thực hiện một công bằng
A. 1,21kJ.   B. 605J.   C. 121J.   D. 200μJ.
em không biết tính khối lượng theo cách nào mà đáp số 605J. mong thầy cô giúp đỡ. em cảm ơn thầy cô nhiều ạ!
Độ giảm biên độ trong mỗi chu ki là [tex]\Delta \alpha =\frac{4F_c}{mg}\Rightarrow \Delta W=\frac{1}{2}mgl\alpha _o^2-\frac{1}{2}mgl(\alpha _o-\Delta \alpha )^2=mgl\alpha _o\Delta \alpha =\alpha _o4lF_c[/tex]
Năng lượng mất trong 1 tuần lễ là : [tex]\sum{\Delta W}=n\Delta W=\frac{t}{T}\Delta W=120,96J[/tex]
Vì hao phí là 80% nên hiệu suất của con lắc là H = 20% nên năng lượng cần cung cấp cho( công thực hiện) pin sau một tuần lễ là:
[tex]A=\frac{\sum{\Delta W}}{H}=\frac{120,96}{0,2}=604,8J[/tex]
Vậy chọn B