Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: baobao1995 trong 12:24:50 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18056Tiêu đề: thầy cô và các bạn giúp em bài SÓNG CƠ với
Gửi bởi: baobao1995 trong 12:24:50 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013
hai nguồn kết hợp A,B cùng pha cách nhau 16cm ,C nằm trên đg cực tiểu, giữa đg CT đi wa C và đg trung trực AB còn có 1 đg CĐ . Biết AC= 17.2cm , BC= 13.6cm . Số đg dao động CĐ trên AC =?

Xin cảm Ơn!  :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài SÓNG CƠ với
Gửi bởi: maimai57 trong 12:38:57 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013

hai nguồn kết hợp A,B cùng pha cách nhau 16cm ,C nằm trên đg cực tiểu, giữa đg CT đi wa C và đg trung trực AB còn có 1 đg CĐ . Biết AC= 17.2cm , BC= 13.6cm . Số đg dao động CĐ trên AC =?

C là cực tiểu nên d1 - d2 = (2k+1) .(lam da/2)
Giữa C và trung trực có một cực tiểu => C là cực tiểu thứ 2 ứng với k=1) => d1 -d2 = (2.1+1) (lam đa/2)=>
lam đa =2,4cm.
Số điểm cực đại trên A,B : -AB/ lam đa \< k\< AB /lam đa .=> -6,2 \< k\< 6,2
 => có 13 điểm cực đại .


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài SÓNG CƠ với
Gửi bởi: baobao1995 trong 12:46:10 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013

hai nguồn kết hợp A,B cùng pha cách nhau 16cm ,C nằm trên đg cực tiểu, giữa đg CT đi wa C và đg trung trực AB còn có 1 đg CĐ . Biết AC= 17.2cm , BC= 13.6cm . Số đg dao động CĐ trên AC =?

C là cực tiểu nên d1 - d2 = (2k+1) .(lam da/2)
Giữa C và trung trực có một cực tiểu => C là cực tiểu thứ 2 ứng với k=1) => d1 -d2 = (2.1+1) (lam đa/2)=>
lam đa =2,4cm.
Số điểm cực đại trên A,B : -AB/ lam đa \< k\< AB /lam đa .=> -6,2 \< k\< 6,2
 => có 13 điểm cực đại .
bạn maimai57 câu hỏi là tim ddiem CĐ trên AC mà


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài SÓNG CƠ với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:23:32 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013
hai nguồn kết hợp A,B cùng pha cách nhau 16cm ,C nằm trên đg cực tiểu, giữa đg CT đi wa C và đg trung trực AB còn có 1 đg CĐ . Biết AC= 17.2cm , BC= 13.6cm . Số đg dao động CĐ trên AC =?

Xin cảm Ơn!  :D :D :D
C cực tiểu, giữa C và đường trung trực có 1 cực đại ==> kc=1,5
==> [tex]dAC - dBC = 1,5.\lambda ==> \lambda=2,4cm[/tex]
Mặt khác điểm A có : [tex]kA = (dAA-dAB)/\lambda=-6,6[/tex]
==> số điểm CĐ thỏa -6,6 < k < 1,5 ==> k={-6,-5,..,1} có 8 điểm CĐ


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài SÓNG CƠ với
Gửi bởi: maimai57 trong 04:53:19 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
hai nguồn kết hợp A,B cùng pha cách nhau 16cm ,C nằm trên đg cực tiểu, giữa đg CT đi wa C và đg trung trực AB còn có 1 đg CĐ . Biết AC= 17.2cm , BC= 13.6cm . Số đg dao động CĐ trên AC =?

C là cực tiểu nên d1 - d2 = (2k+1) .(lam da/2)
Giữa C và trung trực có một cực tiểu => C là cực tiểu thứ 2 ứng với k=1) => d1 -d2 = (2.1+1) (lam đa/2)=>
lam đa =2,4cm.
Số điểm cực đại trên A,B : -AB/ lam đa \< k\< AB /lam đa .=> -6,2 \< k\< 6,2
 => có 13 điểm cực đại

Xin lỗi , nhầm rồi , Trên AC , số cực đại ta có thể tính theo công thức tính nhanh :(d1A-d2A )/ lam da \< K \< (d1C-d2C)/lam da

(0-AB)/lam da \< K \<( AC -BC )/lam da =>             - 6,6 \< K 1,5  => K : -6 , -5,-4,-3,-2,-1 ,0 ,1 .=> 8 cực đại