Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoanlan trong 08:58:02 AM Ngày 25 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18054Tiêu đề: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: hoanlan trong 08:58:02 AM Ngày 25 Tháng Tám, 2013
Nhờ các thầy cách giải nhanh bài tập này!
Câu 73: Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có phương trình u1= u2= 2 cos(20pi t) (cm), sóng truyền trên mặt nứơc có biên độ không giảm và có vận tốc 20 cm/s. M là trung điểm AB. Số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC  là
            A. 3              B. 2              C. 4                 D. 5
nếu hai nguồn không cùng pha thì có cách nnào giải nhanh được không ! cảm ơn các thầy và các bạn quan tâm!


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:14:59 AM Ngày 25 Tháng Tám, 2013
Nhờ các thầy cách giải nhanh bài tập này!
Câu 73: Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có phương trình u1= u2= 2 cos(20pi t) (cm), sóng truyền trên mặt nứơc có biên độ không giảm và có vận tốc 20 cm/s. M là trung điểm AB. Số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC  là
            A. 3              B. 2              C. 4                 D. 5
nếu hai nguồn không cùng pha thì có cách nnào giải nhanh được không ! cảm ơn các thầy và các bạn quan tâm!
Cách làm:
+ Tìm độ lệch pha M so với A : [tex]\Delta \varphi_{MA}=2\pi.MA/\lambda[/tex]
+ Tìm độ lệch pha C so với A : [tex]\Delta \varphi_{MA}=2\pi.CA/\lambda[/tex]
+ Số điểm đồng pha với A trên CM: [tex]\Delta \varphi_{MA} <= k.2\pi <= \Delta \varphi_{CA}[/tex]
(đếm k nguyên)
P/S: nếu bài toán cho khác pha thì ta có thể tìm nhanh Độ lệch pha giữa M so với A và giửa C so với A bằng máy tính sau đó chặn BĐT bình thường.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: hoanlan trong 03:35:33 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013
thưa các thầy! liệu rằng có cách nào giải nhanh hơn ko?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:14:47 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013
thưa các thầy! liệu rằng có cách nào giải nhanh hơn ko?
+ chỉ còn cách nhớ luôn BĐT.
+ Đầu mình chứa nổi?
+ Thời lượng 1P30s em thử 1 cách mà trong khoảng đó thì là nhanh rùi