Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: conthuyenhaitac trong 10:10:27 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18051Tiêu đề: bài tập về thấu kính
Gửi bởi: conthuyenhaitac trong 10:10:27 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp em bài toán này với ạ.
 trên màn E đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ L1 tiêu cự f1 = 25 cm người ta thu được ảnh rõ nét của 1 điểm sáng S đặt trên trục chính của thấu kính.
1. Xác định vị trí của vật, màn đối với thấu kính để khoảng cách từ vật đến màn là nhỏ nhất.
2. Sau L1, người ta đặt thấu kính L2 có cùng trục chính với L1 và cách L1 một khoảng 20 cm. Khi đó trên màn E thu được một vệt sáng ( vị trí của vật S, thấu kính L1 và màn E là như câu 1.)
Hãy tính tiêu cự f2 của L2 trong các trường hợp sau:
a) Nếu tịnh tiến màn dọc theo trục chính, vết sáng trên màn có đường kính không thay đổi.
b) Nếu tịnh tiến màn ra xa hệ thấu kính thêm 10 cm, vết sáng trên màn có đường kính tăng gấp đôi.
   Em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về thấu kính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:04:47 AM Ngày 25 Tháng Tám, 2013
Mong thầy cô và các bạn giúp em bài toán này với ạ.
 trên màn E đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ L1 tiêu cự f1 = 25 cm người ta thu được ảnh rõ nét của 1 điểm sáng S đặt trên trục chính của thấu kính.
1. Xác định vị trí của vật, màn đối với thấu kính để khoảng cách từ vật đến màn là nhỏ nhất.
2. Sau L1, người ta đặt thấu kính L2 có cùng trục chính với L1 và cách L1 một khoảng 20 cm. Khi đó trên màn E thu được một vệt sáng ( vị trí của vật S, thấu kính L1 và màn E là như câu 1.)
Hãy tính tiêu cự f2 của L2 trong các trường hợp sau:
a) Nếu tịnh tiến màn dọc theo trục chính, vết sáng trên màn có đường kính không thay đổi.
b) Nếu tịnh tiến màn ra xa hệ thấu kính thêm 10 cm, vết sáng trên màn có đường kính tăng gấp đôi.
   Em xin cảm ơn.
1/
gói d1,d1' khoảng cách đại số vật và ảnh đến thấu kính
==> d1.d1'/d1+d1'=f và d1+d1'=L ==> d1.d1'=L.f.
Theo cauchy : [tex]d1+d1'>=2\sqrt{d1.d1'} ==> d1.d1' <= (d1+d1')^2/4 [/tex]
==>[tex] Lf <= L^2/4[/tex] hay[tex] L>=4f[/tex] ==> Lmin = 4f hay d1=d1'=2f=50cm
2/ sớ đồ tạo ảnh S ==>f1==>S'==>f2===> S''
a/ theo giả thiết khi dịch chuyển f2 ta luôn được 1 vệt sáng ==> S' phải nằm ở tiêu điểm vật của f2 hay
d1,d1' là khoảng cách vật và ảnh qua f1
d2,d2' là khoảng cách vật và ảnh qua f2
==> d2=O2O1-d1' ==> d2=20-50=-30 ==> S' là vật ảo đối với f2 và nằm trên tiêu điểm vật==> f2=-30 là Tk phân kỳ.
b/ khi dịch màn mà vệt sáng tăng 2 lần ==> S'' cách thấu kính là 20cm và là ảnh thật đối với thấu kính f2
==> f2=d2.d2'/(d2+d2') = -30*20/(-30+20) = 60cm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về thấu kính
Gửi bởi: conthuyenhaitac trong 11:12:07 AM Ngày 25 Tháng Tám, 2013
Thưa thầy bài này có cần vẽ hình không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về thấu kính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:13:48 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2013
Thưa thầy bài này có cần vẽ hình không ạ?
hầu như bài lý nào đã là quang hình thì em nên vẽ hình, đặc biệt câu 2 phải có hình vẽ đó em, mới tính được tỷ lệ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về thấu kính
Gửi bởi: conthuyenhaitac trong 12:23:28 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
em vẽ phần hinh 2a cho điểm S'' không nằm trên trục chính mà ở giữa 2 thấu kính không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về thấu kính
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:39:40 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2013
em vẽ phần hinh 2a cho điểm S'' không nằm trên trục chính mà ở giữa 2 thấu kính không ạ?