Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: chungduong23 trong 04:03:42 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18046Tiêu đề: biên luân hộp kín dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: chungduong23 trong 04:03:42 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2013
Giải hộ mình bài này với!!!!!!!!!
[tex]Câu 2: Một mạch điện xoay chiều có sơ đồ như hình vẽ.Trong hộp X và Y chỉ có một linh kiện hoặc điện trở, hoặc cuộn cảm, hoặc là tụ điện. Ampe kế nhiệt (a) chỉ 1A; UAM = UMB = 10V ,UAB = 10 căn 3V . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là P = 5căn6W. Hãy xác định linh kiện trong X và Y và độ lớn của các đại lượng đặc trưng cho các linh kiện đó. Cho biết tần số dòng điện xoay chiều là f = 50Hz.[/tex]

(AM chứa hôp X, MB chứa hộp Y, X,Y nối tiếp...ampeke cho toàn mạch)


Tiêu đề: Trả lời: biên luân hộp kín dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: huongduongqn trong 04:11:52 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2013
Giải hộ mình bài này với!!!!!!!!!
[tex]Câu 2: Một mạch điện xoay chiều có sơ đồ như hình vẽ.Trong hộp X và Y chỉ có một linh kiện hoặc điện trở, hoặc cuộn cảm, hoặc là tụ điện. Ampe kế nhiệt (a) chỉ 1A; UAM = UMB = 10V ,UAB = 10 căn 3V . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là P = 5căn6W. Hãy xác định linh kiện trong X và Y và độ lớn của các đại lượng đặc trưng cho các linh kiện đó. Cho biết tần số dòng điện xoay chiều là f = 50Hz.[/tex]

(AM chứa hôp X, MB chứa hộp Y, X,Y nối tiếp...ampeke cho toàn mạch)
bạn post lại đi. Bạn nên đọc trước hướng dẫn nha


Tiêu đề: Trả lời: biên luân hộp kín dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: chungduong23 trong 06:57:14 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2013
hihi! mình chẳng biết tại sao nó lại sai nữa ...thui các bạn sem rùi giải giúp mình với nha!

Câu 2: Trong hộp X và Y chỉ có một linh kiện hoặc điện trở, hoặc cuộn cảm, hoặc là tụ
điện. Ampe kế nhiệt (a) chỉ 1A; UAM = UMB = 10V , UAB = 10 can 3V .
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là P = 5 căn6 W. Hãy xác định linh kiện trong X và Y và độ lớn của
các đại lượng đặc trưng cho các linh kiện đó. Cho biết tần số dòng điện xoay chiều là f = 50Hz.
(AB gồm MN, AM gồm X, MB gồm Y, cường độ dòng điên cho toàn mạch)


Tiêu đề: Trả lời: biên luân hộp kín dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: huongduongqn trong 07:58:18 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2013
hihi! mình chẳng biết tại sao nó lại sai nữa ...thui các bạn sem rùi giải giúp mình với nha!

Câu 2: Trong hộp X và Y chỉ có một linh kiện hoặc điện trở, hoặc cuộn cảm, hoặc là tụ
điện. Ampe kế nhiệt (a) chỉ 1A; UAM = UMB = 10V , UAB = 10 can 3V .
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là P = 5 căn6 W. Hãy xác định linh kiện trong X và Y và độ lớn của
các đại lượng đặc trưng cho các linh kiện đó. Cho biết tần số dòng điện xoay chiều là f = 50Hz.
(AB gồm MN, AM gồm X, MB gồm Y, cường độ dòng điên cho toàn mạch)
Bài này thiếu hình vẽ bạn à, hoặc nếu không vẽ hình bạn phải nói rõ MN chứa gì? Và có lẽ là đoạn MB bạn nói là NB thì đúng hơn bạn à. bạn kiểm tra lại đề bài nha!