Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phamngochieuqt trong 10:39:38 AM Ngày 24 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18039Tiêu đề: Sóng cơ
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 10:39:38 AM Ngày 24 Tháng Tám, 2013
Trên phương vuông góc với một bức tường, nhười ta đăt một nguồn âm tại N ở gần tường và nguồn thu âm tại N khá xa M. Khi nguồn phát âm thay đổi tần số, người ta thấy được máy thu ghi được âm to nhất với hai âm có tần số gần nhau nhất là 540 và 810 Hz. Bỏ qua sự thay đổi biên độ âm khi lan truyền. Xác định tần số âm nhỏ nhất mà máy thu âm có thể ghi được âm to nhât.Đáp án:135Hz
Thầy,cô và bạn bè giúp đỡ ạ!Em xin cám ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:34:49 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2013
Trên phương vuông góc với một bức tường, nhười ta đăt một nguồn âm tại N ở gần tường và nguồn thu âm tại N khá xa M. Khi nguồn phát âm thay đổi tần số, người ta thấy được máy thu ghi được âm to nhất với hai âm có tần số gần nhau nhất là 540 và 810 Hz. Bỏ qua sự thay đổi biên độ âm khi lan truyền. Xác định tần số âm nhỏ nhất mà máy thu âm có thể ghi được âm to nhât.Đáp án:135Hz
Thầy,cô và bạn bè giúp đỡ ạ!Em xin cám ơn.

Sóng mà máy thu thu được là tổng hợp của hai sóng là sóng tới của nguồn và sóng phản xạ của tường.
Giả sử sóng của nguồn là [tex]u=acos(\omega t+\varphi )\Rightarrow u'=acos(\omega t+\varphi -\pi )\\\Rightarrow u_m=u+u'=2acos(\frac{\pi}{2}- \pi \frac{\Delta d}{ \lambda})cos(-\frac{\pi}{2}+\pi\frac{d_2+d_1}{\lambda})[/tex]
 máy thu được hai âm có tần số cực đại nên ta có
[tex]\frac{\pi}{2}- \pi \frac{\Delta d}{\lambda}=k\pi \Rightarrow  \Delta d =(k+\frac{1}{2}) \lambda \Rightarrow \Delta d =(k+\frac{1}{2}) \frac{v}{f} \Rightarrow f=(k+\frac{1}{2}) \frac{v}{\Delta d}[/tex]
hai âm liên tiếp ứng với k và k+1 [tex]\Rightarrow f_{max1}-f_{max2}=\frac{v}{\Delta d}=270Hz[/tex].
Âm có tần số nhỏ nhất ứng với k=0 [tex]\Rightarrow f=(0+\frac{1}{2}) \frac{v}{\Delta d}=\frac{v}{2 \Delta d}=135Hz[/tex]
 p/s đề bài phía trên phải thay là: nguồn thu âm tại M khá xa N