Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phamngochieuqt trong 09:54:34 AM Ngày 23 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18033Tiêu đề: Sóng cơ.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 09:54:34 AM Ngày 23 Tháng Tám, 2013
Trên mặt chất lỏng tại hai điểm A và B cách nhau 9 cm có hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng với các
phương trình: uA = 3cos(8πt) (cm) ; uB = 2 cos(8πt + π) (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 6 cm/s. Số điểm dao
động với biên độ 5 cm trên đoạn AB là
A: 13. B: 10. C: 11. D: 12.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ.
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:10:26 AM Ngày 23 Tháng Tám, 2013
Trên mặt chất lỏng tại hai điểm A và B cách nhau 9 cm có hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng với các
phương trình: uA = 3cos(8πt) (cm) ; uB = 2 cos(8πt + π) (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 6 cm/s. Số điểm dao
động với biên độ 5 cm trên đoạn AB là
A: 13. B: 10. C: 11. D: 12.


[tex]a_1 =3;a_2 = 2; a=5\Rightarrow \Delta \varphi =k2\pi  \Rightarrow AB -2d_1=(k+\frac{1}{2})\lambda \\0\leq d_1\leq AB \Rightarrow -6,5\leq k\leq 5,5[/tex]
===> có 12 điểm ===> chọn D


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:52:42 AM Ngày 23 Tháng Tám, 2013
Đề nghị lần sau "phamngochieuqt" thực hiện đúng quy định đăng bài