Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:23:37 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18031Tiêu đề: Xin thầy cố giúp bài dao động!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:23:37 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
Hai chất điểm dđđh dọc theo trục nằm ngang Ox, cùng biên độ 5cm, chu kỳ của chúng lần lượt là T=0,2s và T'. Lúc đầu cả hai chất điểm cùng xuất phát từ vị trí có ly độ 2,5cm và sau khoảng thời gian ngằn nhất là 1/39s chúng có cùng ly độ. Khi đó giá trị của T' là:
A. 0,125s B. 0,1s C. 0,5s D. 0,25s


Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cố giúp bài dao động!!!
Gửi bởi: Đình Ngọc trong 11:19:03 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
pha ban đầu của 2 dao động [tex]\varphi =+-\frac{\Pi }{3}[/tex] (do không biết chiều chuyển động)

sau thời gian 1/39s li độ của 2 vật
[tex]x=5cos(w_{1}t +-\frac{\Pi }{3})=5cos((w_{2}t +-\frac{\Pi }{3})[/tex]
=>[tex]cos(10\Pi t+-\frac{\Pi }{3})=cos(\frac{2\Pi }{T1}+-\frac{\Pi }{3}[/tex]
giải phương trình được T1=0.125s


Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cố giúp bài dao động!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:55:18 AM Ngày 23 Tháng Tám, 2013
Hai chất điểm dđđh dọc theo trục nằm ngang Ox, cùng biên độ 5cm, chu kỳ của chúng lần lượt là T=0,2s và T'. Lúc đầu cả hai chất điểm cùng xuất phát từ vị trí có ly độ 2,5cm và sau khoảng thời gian ngằn nhất là 1/39s chúng có cùng ly độ. Khi đó giá trị của T' là:
A. 0,125s B. 0,1s C. 0,5s D. 0,25s
hai con lắc gặp nhau khi chúng ngươc chiều, do tg gặp là ngắn nhất nên lúc đầu hai con lắc phải chạy theo chiều dương
 ==>[tex] t(\omega_1+\omega_2)=2\pi/3 ==> \omega_2=26\pi ==> T_2=0,125s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Xin thầy cố giúp bài dao động!!!
Gửi bởi: huongduongqn trong 08:51:50 AM Ngày 23 Tháng Tám, 2013
Hai chất điểm dđđh dọc theo trục nằm ngang Ox, cùng biên độ 5cm, chu kỳ của chúng lần lượt là T=0,2s và T'. Lúc đầu cả hai chất điểm cùng xuất phát từ vị trí có ly độ 2,5cm và sau khoảng thời gian ngằn nhất là 1/39s chúng có cùng ly độ. Khi đó giá trị của T' là:
A. 0,125s B. 0,1s C. 0,5s D. 0,25s
Bạn có thể xem thêm một bài tập tương tự ở đây

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17761.msg72136#msg72136