Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 09:30:30 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18030Tiêu đề: con lắc đơn khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 09:30:30 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
Câu  1.   Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất. Nếu đưa lên Mặt Trăng thì trong một ngày  đêm (24giờ) đồng hồ chạy chậm 852 phút. Bỏ qua sự nở dài vì nhiệt; lấy gia tốc rơi tự do ở mặt  đất là g = 9,80 m/s2. Gia tốc rơi tự do ở Mặt Trăng là
A. 6,16 m/s2.         B. 1,63 m/s2.
C. 1,90 m/s2.          D. 4,90 m/s2.
nhờ thầy cô xem giúp em bài này! em giải được 3,8 m/s2 nhưng không thấy đáp án nào! em xin chân thành cảm ơn thầy cô!


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:41:16 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
Câu  1.   Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất. Nếu đưa lên Mặt Trăng thì trong một ngày  đêm (24giờ) đồng hồ chạy chậm 852 phút. Bỏ qua sự nở dài vì nhiệt; lấy gia tốc rơi tự do ở mặt  đất là g = 9,80 m/s2. Gia tốc rơi tự do ở Mặt Trăng là
A. 6,16 m/s2.         B. 1,63 m/s2.
C. 1,90 m/s2.          D. 4,90 m/s2.
nhờ thầy cô xem giúp em bài này! em giải được 3,8 m/s2 nhưng không thấy đáp án nào! em xin chân thành cảm ơn thầy cô!
sai số trong 1 giây : [tex]\frac{\Delta t}{T}=1-\frac{T_1}{T_2}=1-\sqrt{\frac{g_2}{g_1}}[/tex]
Sai số trong 24h : [tex]t=\frac{\Delta t}{T}*24*60=[1-\sqrt{\frac{g_2}{g_1}}]*24*60 = 852[/tex]
==> [tex]\frac{g_2}{g_1} = 0,1667361111 ==> g2=1,63401(m/s^2)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 11:12:20 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
thầy ơi! nếu trong một ngày đêm, thời gian sai lệch nhỏ hơn 24.60 phút thì sử dụng( T2-T1)/T2 như thầy đã làm nhưng lớn hơn 24.60 phút thì sử dụng( T2-T1)/T1 mới đúng kết quả thầy ạ! thầy có thể xem giúp em bài này không ạ! em cảm ơn thầy rất nhiều!
Biết rằng gia tốc rơi tự do trên trái đất lớn gấp 5,0625 lần so với gia tốc rơi tự do trên mặt trăng, giả sử nhiệt độ trên mặt trăng và trên trái đất là như nhau. Hỏi nếu đem một đồng hồ quả lắc (có chu kỳ dao động bằng 2s) từ trái đất lên mặt trăng thì trong mỗi ngày đêm (24 giờ) đồng hồ sẽ chạy nhanh thêm hay chậm đi thời gian bao nhiêu?
A. Chậm đi 1800 phút             B. Nhanh thêm 800 phút
   C. Chậm đi 800 phút               D. Nhanh thêm 1800 phút


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn khó
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:01:57 AM Ngày 23 Tháng Tám, 2013
Câu  1.   Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất. Nếu đưa lên Mặt Trăng thì trong một ngày  đêm (24giờ) đồng hồ chạy chậm 852 phút. Bỏ qua sự nở dài vì nhiệt; lấy gia tốc rơi tự do ở mặt  đất là g = 9,80 m/s2. Gia tốc rơi tự do ở Mặt Trăng là
A. 6,16 m/s2.         B. 1,63 m/s2.
C. 1,90 m/s2.          D. 4,90 m/s2.
nhờ thầy cô xem giúp em bài này! em giải được 3,8 m/s2 nhưng không thấy đáp án nào! em xin chân thành cảm ơn thầy cô!
Trong 1 ngày đêm mà đồng hồ chạy chậm 852 phút là khoảng chênh lệch quá lớn vì thế nên ta có;
[tex]\theta =\frac{\left|\Delta T \right|}{T'}t=(1-\frac{T}{T'})t=(1-\sqrt{\frac{g'}{g}})t\Rightarrow g'= g(1-\frac{\theta }{t})^2=1,634014m/s^2[/tex]
Vậy chọn B


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn khó
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:08:28 AM Ngày 23 Tháng Tám, 2013
thầy ơi! nếu trong một ngày đêm, thời gian sai lệch nhỏ hơn 24.60 phút thì sử dụng( T2-T1)/T2 như thầy đã làm nhưng lớn hơn 24.60 phút thì sử dụng( T2-T1)/T1 mới đúng kết quả thầy ạ! thầy có thể xem giúp em bài này không ạ! em cảm ơn thầy rất nhiều!
Biết rằng gia tốc rơi tự do trên trái đất lớn gấp 5,0625 lần so với gia tốc rơi tự do trên mặt trăng, giả sử nhiệt độ trên mặt trăng và trên trái đất là như nhau. Hỏi nếu đem một đồng hồ quả lắc (có chu kỳ dao động bằng 2s) từ trái đất lên mặt trăng thì trong mỗi ngày đêm (24 giờ) đồng hồ sẽ chạy nhanh thêm hay chậm đi thời gian bao nhiêu?
A. Chậm đi 1800 phút             B. Nhanh thêm 800 phút
   C. Chậm đi 800 phút               D. Nhanh thêm 1800 phút


Thời gian nhanh chậm của đồng hồ là;
[tex]\theta =\frac{\left|\Delta T \right|}{T'}t=(1-\frac{T}{T'})t=(1-\sqrt{\frac{g'}{g}})t=800 ph[/tex]

Đồng hồ chạy chậm 800 phút ===> C
p/s : Bạn kiểm tra đáp án dùm mình nha.