Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynhcashin1996 trong 11:15:29 AM Ngày 22 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18025Tiêu đề: có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn O một góc
Gửi bởi: huynhcashin1996 trong 11:15:29 AM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
 Một nguồn O phát sóng cơ có f= 10(Hz) truyền trên mặt nước theo đường thẳng với tốc độ v=60(m/s). Gọi M và N là điểm trên phương truyền sóng cách O lần lượt 20 cm và 45 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn O một góc [tex]\frac{\Pi }{3} + k2\Pi[/tex] [tex](k\in Z)[/tex]         
A. 2                                  B.3                                  C.4                                   D.5
Giải thích dzùm em đi ạ,theo bạn em giải nhưng ra  củng rất dễ hiểu nhưng lạ quá: [tex]\lambda =6(cm)[/tex]
[tex]\Delta \varphi _{MO}= \frac{25\Pi }{3}[/tex] ; [tex]\Delta \varphi _{NO}= 15\Pi[/tex]
Độ lệch pha của N và O " đẹp " hơn nên sẽ lấy N thay O sét những điểm cần tìm.
Vì N và O ngược  pha nhau những điểm cần tìm sẽ lệch pha với N một góc [tex]\frac{2\Pi }{3} + k2\Pi[/tex]
Khi đó: [tex]\frac{2\Pi }{3} + k2\Pi = \frac{2\Pi d}{\lambda }[/tex]
[tex]<=> \frac{2\Pi }{3} + k2\Pi = \frac{2\Pi d}{6 }[/tex] [tex]=> d = 2+6k[/tex] Mà [tex]O<d\leq MN=25cm[/tex]
=> [tex]\frac{-1}{3}<d\leq \frac{23}{6}[/tex] Vậy có 4 giá trị của k => B như z đúng không ạ

Tiêu đề: Trả lời: có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn O một góc
Gửi bởi: superburglar_9x trong 11:53:54 AM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
Một nguồn O phát sóng cơ có f= 10(Hz) truyền trên mặt nước theo đường thẳng với tốc độ v=60(m/s). Gọi M và N là điểm trên phương truyền sóng cách O lần lượt 20 cm và 45 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn O một góc [tex]\frac{\Pi }{3} + k2\Pi[/tex] [tex](k\in Z)[/tex]        
A. 2                                  B.3                                   C.4                                   D.5
Giải thích dzùm em đi ạ,theo bạn em giải nhưng ra  củng rất dễ hiểu nhưng lạ quá: [tex]\lambda =6(cm)[/tex]
[tex]\Delta \varphi _{MO}= \frac{25\Pi }{3}[/tex] ; [tex]\Delta \varphi _{NO}= 15\Pi[/tex]
Độ lệch pha của N và O " đẹp " hơn nên sẽ lấy N thay O sét những điểm cần tìm.
Vì N và O ngược  pha nhau những điểm cần tìm sẽ lệch pha với N một góc [tex]\frac{2\Pi }{3} + k2\Pi[/tex]
Khi đó: [tex]\frac{2\Pi }{3} + k2\Pi = \frac{2\Pi d}{\lambda }[/tex]
[tex]<=> \frac{2\Pi }{3} + k2\Pi = \frac{2\Pi d}{6 }[/tex] [tex]=> d = 2+6k[/tex] Mà [tex]O<d\leq MN=25cm[/tex]
=> [tex]\frac{-1}{3}<d\leq \frac{23}{6}[/tex] Vậy có 4 giá trị của k => B như z đúng không ạ
Cách giải của bạn khó hiểu vậy.Bạn dùng cách này xem
[tex]\frac{2\Pi d_{M}}{\lambda }\leq \frac{\Pi }{3}+2k\Pi \leq \frac{2\Pi d_{N}}{\lambda }\Rightarrow k=...[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn O một góc
Gửi bởi: tsag trong 12:03:50 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
Mình có cách khác bạn xem thử coi đúng không?
Bạn tìm số điểm cực đại và cực tiểu
Giữa 1 cực đại và 1 cực tiểu sẽ có 1 điểm dao động với một góc phi bất kỳ
Ví dụ 2 cực đại và 1 cực tiểu thì có 2 điểm dao động lệch pha một góc bất kỳ( pi/3,pi/4,pi/12...)


Tiêu đề: Trả lời: có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn O một góc
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:38:53 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2013
Một nguồn O phát sóng cơ có f= 10(Hz) truyền trên mặt nước theo đường thẳng với tốc độ v=60(m/s). Gọi M và N là điểm trên phương truyền sóng cách O lần lượt 20 cm và 45 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn O một góc [tex]\frac{\Pi }{3} + k2\Pi[/tex] [tex](k\in Z)[/tex]         
A. 2                                  B.3                                  C.4                                   D.5
HD:
+ Ta có [tex]\lambda =\frac{v}{f}=6vm[/tex]
+ Độ lệch pha: [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{\pi }{3}+k2\pi \Rightarrow d=\left( k+\frac{1}{6}\right)\lambda =6k+1[/tex]
+ Tìm từ M đến N nên: [tex]20\leq d\leq 45\Leftrightarrow 3,16\leq k\leq 7,33[/tex] => có 4 điểm