Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyen_lam_nguyen81 trong 01:04:04 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18016Tiêu đề: Bài toán về con lắc lò xo.
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 01:04:04 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2013
 [-O<

Bữa nay vô tình đọc được một bài toán trên thư viện vật lý. Lâm Nguyễn thấy khó hiểu nhờ các thầy cố giải đáp.

Bài toán: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A.Khi vật đi qua vị trí có lo độ x, thả nhẹ nhàng lên vật m một vật có cùng khối lượng sau đó hai vật dính chặt vào nhau. Tính biên độ dao động mới của con lắc lò xo.
1. x=A/2.
2. x= A.

Điều Lâm Nguyễn băn khoăn là tác giả cho rằng khi thả vật thì hai vật dính vào nhau cùng tốc độ với  tốc độ của vật m trước khi được thả vật. Các thầy cô giải đáp giùm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về con lắc lò xo.
Gửi bởi: havang1895 trong 01:30:50 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2013
[-O<

Bữa nay vô tình đọc được một bài toán trên thư viện vật lý. Lâm Nguyễn thấy khó hiểu nhờ các thầy cố giải đáp.

Bài toán: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A.Khi vật đi qua vị trí có lo độ x, thả nhẹ nhàng lên vật m một vật có cùng khối lượng sau đó hai vật dính chặt vào nhau. Tính biên độ dao động mới của con lắc lò xo.
1. x=A/2.
2. x= A.

Điều Lâm Nguyễn băn khoăn là tác giả cho rằng khi thả vật thì hai vật dính vào nhau cùng tốc độ với  tốc độ của vật m trước khi được thả vật. Các thầy cô giải đáp giùm.
tớ nghĩ là va cham mềm: m1v1 = (m1 + m2)v --> v --> A'


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về con lắc lò xo.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:43:33 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2013
tớ nghĩ là va cham mềm: m1v1 = (m1 + m2)v --> v --> A'
Đồng ý với quan điểm thầy havang1895