Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoanhbao1996 trong 08:19:22 AM Ngày 18 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17998Tiêu đề: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: hoanhbao1996 trong 08:19:22 AM Ngày 18 Tháng Tám, 2013
Hai con lắc lò xo treo thẳng đứng , vật treo có khối lượng lần lượt là 2m và m . Tại thời điểm ban đầu đưa các vật về vị trí để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa . Biết tỉ số cơ năng dao động của 2 con lắc bằng 4 . Tỉ số độ cứng của hai lò xo là ?
Mọi người giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:48:27 AM Ngày 18 Tháng Tám, 2013
Hai con lắc lò xo treo thẳng đứng , vật treo có khối lượng lần lượt là 2m và m . Tại thời điểm ban đầu đưa các vật về vị trí để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa . Biết tỉ số cơ năng dao động của 2 con lắc bằng 4 . Tỉ số độ cứng của hai lò xo là ?
Mọi người giúp em
A_1=mg/k1, A_2=2mg/k2
W1=1/2(mg)^2/k1, W2=1/2(2mg)^2/k2
Th1: W1=4W2 ==> 1/k1=16/k2 ==> k2=16k1
Th1: W2=4W1 ==> 4/k2=4/k1 ==> k2=k1


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: hoanhbao1996 trong 08:53:23 AM Ngày 18 Tháng Tám, 2013
Hai con lắc lò xo treo thẳng đứng , vật treo có khối lượng lần lượt là 2m và m . Tại thời điểm ban đầu đưa các vật về vị trí để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa . Biết tỉ số cơ năng dao động của 2 con lắc bằng 4 . Tỉ số độ cứng của hai lò xo là ?
Mọi người giúp em
A_1=mg/k1, A_2=2mg/k2
W1=1/2(mg)^2/k1, W2=1/2(2mg)^2/k2
Th1: W1=4W2 ==> 1/k1=16/k2 ==> k2=16k1
Th1: W2=4W1 ==> 4/k2=4/k1 ==> k2=k1

có 4 đáp án A.4 B.2 C.8 D.1 vậy chon đáp án nào vậy thầy


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:57:31 AM Ngày 18 Tháng Tám, 2013
Hai con lắc lò xo treo thẳng đứng , vật treo có khối lượng lần lượt là 2m và m . Tại thời điểm ban đầu đưa các vật về vị trí để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa . Biết tỉ số cơ năng dao động của 2 con lắc bằng 4 . Tỉ số độ cứng của hai lò xo là ?
Mọi người giúp em
A_1=mg/k1, A_2=2mg/k2
W1=1/2(mg)^2/k1, W2=1/2(2mg)^2/k2
Th1: W1=4W2 ==> 1/k1=16/k2 ==> k2=k1/16
Th1: W2=4W1 ==> 4/k2=4/k1 ==> k2=k1

có 4 đáp án A.4 B.2 C.8 D.1 vậy chon đáp án nào vậy thầy
muốn có ĐA duy nhất, đề phải nói tỷ số cơ năng con lắc 2 so với 1 hay 1 so với 2 , nhìn ĐA chọn D, lúc đầu biến đổi lộn


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: hoanhbao1996 trong 09:00:06 AM Ngày 18 Tháng Tám, 2013
Hai con lắc lò xo treo thẳng đứng , vật treo có khối lượng lần lượt là 2m và m . Tại thời điểm ban đầu đưa các vật về vị trí để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa . Biết tỉ số cơ năng dao động của 2 con lắc bằng 4 . Tỉ số độ cứng của hai lò xo là ?
Mọi người giúp em
A_1=mg/k1, A_2=2mg/k2
W1=1/2(mg)^2/k1, W2=1/2(2mg)^2/k2
Th1: W1=4W2 ==> 1/k1=16/k2 ==> k2=k1/16
Th1: W2=4W1 ==> 4/k2=4/k1 ==> k2=k1

có 4 đáp án A.4 B.2 C.8 D.1 vậy chon đáp án nào vậy thầy
muốn có ĐA duy nhất, đề phải nói tỷ số cơ năng con lắc 2 so với 1 hay 1 so với 2 mới có đáp án
đề chỉ có như vậy thôi ạ