Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 01:19:32 AM Ngày 16 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17986Tiêu đề: Bài tập về 2 con lắc lò xo dao động song song nhau
Gửi bởi: phatthientai trong 01:19:32 AM Ngày 16 Tháng Tám, 2013
Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường song song cạnh nhau và ss với trục Ox. Biên độ con lắc 1 là A1=3 cm,biên độ con lắc 2 là 6 cm,khoảng cách lớn nhất giũa vật dọc theo trụcOx là [tex]3\sqrt{3}[/tex] cm.Khi động năng con lắc 1  là W thi con lắc 2 có động năng là bao nhiêu(tính theo  W)?
Các bạn giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về 2 con lắc lò xo dao động song song nhau
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:55:51 AM Ngày 16 Tháng Tám, 2013
Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường song song cạnh nhau và ss với trục Ox. Biên độ con lắc 1 là A1=3 cm,biên độ con lắc 2 là 6 cm,khoảng cách lớn nhất giũa vật dọc theo trụcOx là [tex]3\sqrt{3}[/tex] cm.Khi động năng con lắc 1  là W thi con lắc 2 có động năng là bao nhiêu(tính theo  W)?
Các bạn giúp mình với
xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15593.0; (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15593.0;)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về 2 con lắc lò xo dao động song song nhau
Gửi bởi: huongduongqn trong 07:59:26 AM Ngày 16 Tháng Tám, 2013
Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường song song cạnh nhau và ss với trục Ox. Biên độ con lắc 1 là A1=3 cm,biên độ con lắc 2 là 6 cm,khoảng cách lớn nhất giũa vật dọc theo trụcOx là [tex]3\sqrt{3}[/tex] cm.Khi động năng con lắc 1  là W thi con lắc 2 có động năng là bao nhiêu(tính theo  W)?
Các bạn giúp mình với
xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15593.0; (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15593.0;)
Như vậy ý của bài tập là khi động năng có giá trị W là đang nói ở thời điểm khoảng cách của hai dao động là cực đại ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về 2 con lắc lò xo dao động song song nhau
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:42:14 AM Ngày 16 Tháng Tám, 2013
Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường song song cạnh nhau và ss với trục Ox. Biên độ con lắc 1 là A1=3 cm,biên độ con lắc 2 là 6 cm,khoảng cách lớn nhất giũa vật dọc theo trụcOx là [tex]3\sqrt{3}[/tex] cm.Khi động năng con lắc 1  là W thi con lắc 2 có động năng là bao nhiêu(tính theo  W)?
Các bạn giúp mình với
xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15593.0; (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15593.0;)
Như vậy ý của bài tập là khi động năng có giá trị W là đang nói ở thời điểm khoảng cách của hai dao động là cực đại ạ?

không phải cho K/C cực đại nhàm tìm độ lệch pha giữa 2 dao động


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về 2 con lắc lò xo dao động song song nhau
Gửi bởi: phatthientai trong 01:10:42 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2013
E tính được độ lệch pha rồi thầy ạ nhưng khúc sau chưa hiểu lắm, thầy giải thích lại giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về 2 con lắc lò xo dao động song song nhau
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:55:04 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2013
E tính được độ lệch pha rồi thầy ạ nhưng khúc sau chưa hiểu lắm, thầy giải thích lại giúp em
+ Độ lệch pha hai dao động là 60.
+ khi con lắc 1 có Wd1=W1 hay Wt1=0 ==> x1=0 biểu diễn vecto quay cho li độ con lắc 1 ứng với thời điểm này (x=0), chiều thì tùy ý em cho.
+ khi đó con lắc 2 biểu diễn vecto hợp vecto x1 một góc 60 hay [tex]x2=A2.\sqrt{3}/2[/tex] ==> Wd2=W2/4 (1)
Do A1=3, A2=6 ==> A2=2A1 ==> W2=4W1
(1)==>Wd2=W1