Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamduytung trong 07:57:01 AM Ngày 15 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17979Tiêu đề: cần mọi người giúp một bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: phamduytung trong 07:57:01 AM Ngày 15 Tháng Tám, 2013
con lắc lò xo có khối lượng m;k=10N/m dao động dưới tác dụng của ngoại lực có tần số góc w.Biết biên độ của ngoại lực không đổi và khi w=10rad/s thì A đạt cực đại,m=?


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: huongduongqn trong 08:11:07 AM Ngày 15 Tháng Tám, 2013
con lắc lò xo có khối lượng m;k=10N/m dao động dưới tác dụng của ngoại lực có tần số góc w.Biết biên độ của ngoại lực không đổi và khi w=10rad/s thì A đạt cực đại,m=?
Khi [tex]\omega =10rad/s\Rightarrow A_{max}\Rightarrow \omega =\omega _o\Rightarrow m=\frac{k}{\omega _o^2}=\frac{k}{\omega^2}=0,1kg[/tex]