Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Kiho Lee trong 10:36:30 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17977Tiêu đề: Dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Kiho Lee trong 10:36:30 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2013
Hướng dẫn em bài này và đưa ra hướng giải tổng qát giùm em ạ:
Một cllx có k=100N/m và vật nặng m=1 kg, đang dddh với biên độ 20cm trong một thang máy đang đi xuống nhanh dần đều a=1m/s2. Thang máy đột ngột dừng lại khi con lắc vừa đến biên dưới. Khi đó con lắc dao dộng với biên độ là bn?
Em cám ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 11:05:40 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2013
- Khi thang máy còn chuyển động với gia tốc a hướng xuống thì VTCB của vật ở O1 (hợp lực gồm trọng lực P hướng xuống, Lực đàn hồi và lực quán tính hướng lên cân bằng với nhau)
- Khi thang máy dừng (coi a = 0) lực quán tính Fq = 0. VTCB O2 của vật lúc này hạ thấp xuống dưới so với VTCB O1 khi thang máy đang chuyển động.
- Khoảng cách O1O2 = ma/k = 1cm.
- Khi thang máy dừng, vật ở biên dưới (v = 0). Lúc đó, biên độ dao động mới là : A' = A - x0 = 19(cm)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Kiho Lee trong 12:41:11 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2013
- Khi thang máy còn chuyển động với gia tốc a hướng xuống thì VTCB của vật ở O1 (hợp lực gồm trọng lực P hướng xuống, Lực đàn hồi và lực quán tính hướng lên cân bằng với nhau)
- Khi thang máy dừng (coi a = 0) lực quán tính Fq = 0. VTCB O2 của vật lúc này hạ thấp xuống dưới so với VTCB O1 khi thang máy đang chuyển động.
- Khoảng cách O1O2 = ma/k = 1cm.
- Khi thang máy dừng, vật ở biên dưới (v = 0). Lúc đó, biên độ dao động mới là : A' = A - x0 = 19(cm)
thầy ơi, vậy mình muốn tính độ lệch của vtcb mình lấy ma/k hã thầy?
với lại làm sao biết Ò hạ thấp xuống hay nhích lên trên ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 02:39:09 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2013
em phải dựa vào hướng của gia tốc a để từ đó suy ra hướng của lực quán tính. Lực quán tính luôn ngược chiều gia tốc. Nếu lực quán tính hướng xuống, vtcb sẽ hạ thấp xuống so với khi thang máy chưa chuyển động. Nếu lực quán tính hướng lên, vtcb sẽ được nâng lên so với khi thang máy chưa chuyển động. Em có thể đọc thêm bài này: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6485.0Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:25:43 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2013
em phải dựa vào hướng của gia tốc a để từ đó suy ra hướng của lực quán tính. Lực quán tính luôn ngược chiều gia tốc. Nếu lực quán tính hướng xuống, vtcb sẽ hạ thấp xuống so với khi thang máy chưa chuyển động. Nếu lực quán tính hướng lên, vtcb sẽ được nâng lên so với khi thang máy chưa chuyển động. Em có thể đọc thêm bài này: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6485.0
quy luật dễ nhớ nè em:
Hướng lực quán tính theo quy luật (N - N và C - C)
+ Nếu chuyển động nhanh thì lực quán tính ngược chiều chuyển động (Nhanh - Ngược)
+ Nếu chuyển động chậm thì lực quán tính cùng chiều chuyển động(Chậm - Cùng)
Dựa trên chiều lực quán tính mà VTCB sẽ dịch về hướng theo lực đó
còn về mặt độ lớn em cứ lấy F=m|a|


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Kiho Lee trong 06:28:36 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2013
em phải dựa vào hướng của gia tốc a để từ đó suy ra hướng của lực quán tính. Lực quán tính luôn ngược chiều gia tốc. Nếu lực quán tính hướng xuống, vtcb sẽ hạ thấp xuống so với khi thang máy chưa chuyển động. Nếu lực quán tính hướng lên, vtcb sẽ được nâng lên so với khi thang máy chưa chuyển động. Em có thể đọc thêm bài này: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6485.0
quy luật dễ nhớ nè em:
Hướng lực quán tính theo quy luật (N - N và C - C)
+ Nếu chuyển động nhanh thì lực quán tính ngược chiều chuyển động (Nhanh - Ngược)
+ Nếu chuyển động chậm thì lực quán tính cùng chiều chuyển động(Chậm - Cùng)
Dựa trên chiều lực quán tính mà VTCB sẽ dịch về hướng theo lực đó
còn về mặt độ lớn em cứ lấy F=m|a|
AA ~ em hiểu rồi !
Cám ơn thầy !  =d>


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa khó
Gửi bởi: Kiho Lee trong 06:31:52 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2013
em phải dựa vào hướng của gia tốc a để từ đó suy ra hướng của lực quán tính. Lực quán tính luôn ngược chiều gia tốc. Nếu lực quán tính hướng xuống, vtcb sẽ hạ thấp xuống so với khi thang máy chưa chuyển động. Nếu lực quán tính hướng lên, vtcb sẽ được nâng lên so với khi thang máy chưa chuyển động. Em có thể đọc thêm bài này: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6485.0


Cám ơn thầy nhiều ạ !