Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 10:03:26 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17968Tiêu đề: sóng cơ hay
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 10:03:26 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2013
tại hai điểm S1,S2 có hai nguồn u=4cos40pi.t(mm), v=120cm/s. I là trung điểm S1S2. lấy AB trên S1S2 sao cho  cách I lần lượt 0,5cm, và 2cm. Tại thời điểm t, vận tốc của A là 12sqrt3 cm/s con vận tốc tại B? Nhờ thầy cô xem giúp. em chân thành cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ hay
Gửi bởi: superburglar_9x trong 10:15:51 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2013
tại hai điểm S1,S2 có hai nguồn u=4cos40pi.t(mm), v=120cm/s. I là trung điểm S1S2. lấy AB trên S1S2 sao cho  cách I lần lượt 0,5cm, và 2cm. Tại thời điểm t, vận tốc của A là 12sqrt3 cm/s con vận tốc tại B? Nhờ thầy cô xem giúp. em chân thành cảm ơn
Bài này bạn làm thế này nhé
+ Tìm li độ tại 2 điểm AB (thay vào phương trình sóng mà tính)
+ [tex]\frac{u_{A}}{u_{B}}=\frac{v_{A}}{v_{B}}\Rightarrow[/tex] đáp án
PS:Cần lưu ý hệ quả hay áp dụng trong các bài sóng cớ [tex]d_{1}-d_{2}=2a[/tex] với a là khoảng cách từ điểm trên đoạn nối 2 nguồn tới trung điểm.như vậy sẽ giúp bạn tính li độ của 2 điểm Â,B nhanh hơn.Còn chứng minh thì đơn giản rôi,bạn tự chứng minh nhé!