Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 09:48:37 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17962Tiêu đề: sóng cơ khó.
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 09:48:37 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2013
hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với phương trình u=a.cosomega.t.trên S1,S2 khoảng cách giữa 5 điểm dao động Amax là 10cm. khoảng cách 9 điểm dao động với A=a.sqrt2 liên tiếp ? nhờ thầy cô và các ban giải giúp. em chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:28:36 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2013
hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với phương trình [tex]u=acos\omega t[/tex]. Trên S1,S2 khoảng cách giữa 5 điểm dao động Amax là 10cm. Khoảng cách 9 điểm dao động với [tex]a\sqrt{2}[/tex] liên tiếp ? nhờ thầy cô và các ban giải giúp. em chân thành cảm ơn!
HD:
+ Trên đường nối hai nguồn khoảng cách giữa 2 cực đại liền kề là [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]. Vậy 5 điểm thì có [tex]4\frac{\lambda }{2}=10\Rightarrow \lambda =5cm[/tex]
+ Khoảng cách giưã 2 điểm liền kề có biên độ [tex]a\sqrt{2}[/tex] là [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex]. Vậy 9 điểm thì có [tex]8\frac{\lambda }{4}=10cm[/tex]