Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phamngochieuqt trong 12:20:27 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17954Tiêu đề: Sóng cơ.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 12:20:27 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2013
Sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn đinh lamda=60cm.Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha và có biên độ dao động bằng nửa biên độ của bụng sóng ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ.
Gửi bởi: superburglar_9x trong 04:07:47 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2013
Các điểm đối xứng qua bụng luôn dao động cùng pha.Vậy 2 điểm gần nhau nhất dao động cùng pha có biên độ bằng nửa biên độ bụng sẽ nằm trên cùng  bó sóng==> khoảng cách cần tìm là lamda/3