Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cuoikhuckhich16 trong 10:42:58 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17925Tiêu đề: Bài tập dao động điều hòa dùng đường tròng lượng giác!
Gửi bởi: cuoikhuckhich16 trong 10:42:58 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2013
Mong các Thầy Cô và Bạn giúp đỡ ạ!  Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 10 cm. Biết trong 1 chu kì, khoảng thời gian để chất điểm có vận tốc không nhỏ hơn 40π √3 cm/s là T/3. Lấy π²=10. Xác định chu kì dao động của chất điểm!  :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa dùng đường tròng lượng giác!
Gửi bởi: superburglar_9x trong 10:51:08 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2013
Mong các Thầy Cô và Bạn giúp đỡ ạ!  Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 10 cm. Biết trong 1 chu kì, khoảng thời gian để chất điểm có vận tốc không nhỏ hơn 40π √3 cm/s là T/3. Lấy π²=10. Xác định chu kì dao động của chất điểm!  :)
Bạn xem bài này cũng hơi tương tự:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9954.0
PS:Dạng này cho v=40π √3 cm/s ==>Vmax=80pi(kinh nghiệm cho nhanh :P)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa dùng đường tròng lượng giác!
Gửi bởi: cuongthich trong 02:36:19 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2013
Mong các Thầy Cô và Bạn giúp đỡ ạ!  Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 10 cm. Biết trong 1 chu kì, khoảng thời gian để chất điểm có vận tốc không nhỏ hơn 40π √3 cm/s là T/3. Lấy π²=10. Xác định chu kì dao động của chất điểm!  :)
NX: vận tốc của một vật dao động điều hòa càng gần vị trí cân bàng càng lớn càng gần biên càng nhỏ
đễ vận tốc của vật không nhỏ hơn giá trị v nào đó thì nó phải chuyển động gần vị trí cân bằng
xét 1T có 2 khoảng v=[tex]40\pi \sqrt{3}[/tex] xét [tex]\Delta t=\frac{t}{2}=\frac{T}{6}[/tex]
[tex]\rightarrow x=+-\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
[tex]\rightarrow w=\frac{v}{\sqrt{A^2-x^2}}[/tex] thay vào em sẽ có đáp án