Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 12:59:46 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17920Tiêu đề: Tìm thời điểm lần thứ 2 dãn 5cm
Gửi bởi: phatthientai trong 12:59:46 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2013
Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng 100g,, độ cứng k=10 N/m, đặt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sât k= 0.2.
Kéo con lắc dãn 20 cm rồi thả nhẹ. Chọn mốc thời gian lúc thả vật. Tìm thời điểm lần thứ 2 dãn 5cm
Các bạn giúp mình nhé


Tiêu đề: Trả lời: Tìm thời điểm lần thứ 2 dãn 5cm
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:37:16 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2013
Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng 100g,, độ cứng k=10 N/m, đặt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sât k= 0.2.
Kéo con lắc dãn 20 cm rồi thả nhẹ. Chọn mốc thời gian lúc thả vật. Tìm thời điểm lần thứ 2 dãn 5cm
Các bạn giúp mình nhé
[tex]T = 3T/4+T/8=0,875T=0,175\pi(s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tìm thời điểm lần thứ 2 dãn 5cm
Gửi bởi: havang1895 trong 01:43:18 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2013
Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng 100g,, độ cứng k=10 N/m, đặt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sât k= 0.2.
Kéo con lắc dãn 20 cm rồi thả nhẹ. Chọn mốc thời gian lúc thả vật. Tìm thời điểm lần thứ 2 dãn 5cm
Các bạn giúp mình nhé

độ lệch của VTCB: Fms/k = 2cm --> VTCB trong 1/2 chu kì đầu 18cm, trong 1/2 chu kì sau còn lại 14, khi lò xo giãn 5 --> nửa biên độ --> 5/6T = pi/6 (s)