Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 01:46:44 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17911Tiêu đề: 1 câu về DĐĐH cần giúp đỡ
Gửi bởi: kientri88 trong 01:46:44 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
Một vật d đ đ h với T = 1 s. Tại một thời điểm nào đó vật cách vị trí cân bằng 6 cm, sau thời điểm đó 0,75 s vật cách vị trí cân bằng 8 cm.  Biên độ dao động của vật bằng :
A. 8[tex]\sqrt{2}[/tex]cm             B. 8 cm         C. 10 cm       D. 14 cmTiêu đề: Trả lời: 1 câu về DĐĐH cần giúp đỡ
Gửi bởi: tsag trong 02:08:27 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
0.75s=3/4T
=>[tex]A=\sqrt{6^{2}+8^{2}}=10[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về DĐĐH cần giúp đỡ
Gửi bởi: huongduongqn trong 02:48:49 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
Một vật d đ đ h với T = 1 s. Tại một thời điểm nào đó vật cách vị trí cân bằng 6 cm, sau thời điểm đó 0,75 s vật cách vị trí cân bằng 8 cm.  Biên độ dao động của vật bằng :
A. 8[tex]\sqrt{2}[/tex]cm             B. 8 cm         C. 10 cm       D. 14 cm


Bạn xem thêm hình vẽ nha