Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 12:02:28 AM Ngày 09 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17908Tiêu đề: Trắc nghiệm Dao Động cơ
Gửi bởi: datstsl1 trong 12:02:28 AM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
1)một vật dao đông điều hòa với tần số góc là 10rad/s và biên độ 2cm thời gian mà vật có độ lớn vận tốc nhỏ hơn [tex]10\sqrt{3}[/tex]  mỗi chu kỳ là
A  [tex]\frac{2\Pi}{15}[/tex] s
B [tex]\frac{\Pi}{15}[/tex] s
C [tex]\frac{\Pi}{30}[/tex] s
D [tex]\frac{\4\Pi}{15}[/tex] s
mọi người cho mình hỏi nếu có là độ lớn vận tốc thì mình có xét biên -A không
2) Một vật dao động điều hòa với phương trình x=Acos([tex]\omega[/tex]t+[tex]\frac{\Pi}{3}[/tex] ), chu kỳ T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu lần chu kì vật qua vị trí cân bàng theo chiều âm lần thứ 2011 ?
A 2011T
B 2010T+1/12 T
C 2010T
D 2010T+ 7/12T

Tiêu đề: Trả lời: Trắc nghiệm Dao Động cơ
Gửi bởi: leaflife trong 08:28:29 AM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
Bài 1:
[tex]v_max= \omega A=20cm/s[/tex]
=>[tex]v<10\sqrt{3}=\frac{v_m_a_x \sqrt{3}}{2}[/tex]
vẽ đường tròn bạn thu được [tex]t=\frac{\pi}{15}[/tex]
chọn B
**vì đề hỏi độ lớn nên không xét đến dấu của vận tốc, bạn phải tính cả khi v<0

Bài 2:
mỗi chu kì vật qua VTCB theo chiều âm 1 lần => sau 2010 chu kì vật qua VTCB theo chiều âm 2010 lần và cách VTCB một quãng[tex] x=A/2[/tex] và đang đi theo chiều âm
=> vật phải đi thêm T/12 nữa để đến VTCB lần 2011
vậy t=2010T+T/12
chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Trắc nghiệm Dao Động cơ
Gửi bởi: datstsl1 trong 04:51:22 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
Bài 1:
[tex]v_max= \omega A=20cm/s[/tex]
=>[tex]v<10\sqrt{3}=\frac{v_m_a_x \sqrt{3}}{2}[/tex]
vẽ đường tròn bạn thu được [tex]t=\frac{\pi}{15}[/tex]
chọn B
**vì đề hỏi độ lớn nên không xét đến dấu của vận tốc, bạn phải tính cả khi v<0

Bài 2:
mỗi chu kì vật qua VTCB theo chiều âm 1 lần => sau 2010 chu kì vật qua VTCB theo chiều âm 2010 lần và cách VTCB một quãng[tex] x=A/2[/tex] và đang đi theo chiều âm
=> vật phải đi thêm T/12 nữa để đến VTCB lần 2011
vậy t=2010T+T/12
chọn B
câu 2 bạn giải đúng rồi nhưng còn câu một thì mình thấy đáp án nó ghi 2[tex]\pi[/tex]/15 có thể nào ĐÁ sai không vì mình cũng tính ra [tex]\pi[/tex]/15


Tiêu đề: Trả lời: Trắc nghiệm Dao Động cơ
Gửi bởi: leaflife trong 09:57:31 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2013
Bài 1:
[tex]v_max= \omega A=20cm/s[/tex]
=>[tex]v<10\sqrt{3}=\frac{v_m_a_x \sqrt{3}}{2}[/tex]
vẽ đường tròn bạn thu được [tex]t=\frac{\pi}{15}[/tex]
chọn B
**vì đề hỏi độ lớn nên không xét đến dấu của vận tốc, bạn phải tính cả khi v<0

Bài 2:
mỗi chu kì vật qua VTCB theo chiều âm 1 lần => sau 2010 chu kì vật qua VTCB theo chiều âm 2010 lần và cách VTCB một quãng[tex] x=A/2[/tex] và đang đi theo chiều âm
=> vật phải đi thêm T/12 nữa để đến VTCB lần 2011
vậy t=2010T+T/12
chọn B
câu 2 bạn giải đúng rồi nhưng còn câu một thì mình thấy đáp án nó ghi 2[tex]\pi[/tex]/15 có thể nào ĐÁ sai không vì mình cũng tính ra [tex]\pi[/tex]/15
xin lỗi nha, đáp án đúng rồi á!!
hum nọ làm nhầm :D :D :D