Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: vanhuy trong 10:32:19 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17892Tiêu đề: Bài tập dòng điện không đổi khó!
Gửi bởi: vanhuy trong 10:32:19 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2013
Cho mạch điện như hình vẽ. (http://)
R2 = R3 = R4 = 30[tex]\Omega[/tex]; R1= 35 [tex]\Omega[/tex], r = 5 [tex]\Omega[/tex]; Rv rất lớn, V chỉ 13,5 V.
a. Tính suất điện động của nguồn?
b. Đổi chổ nguồn và Vôn kế, tìm số chỉ của V ?
                  Đ s: 18 V, 13,5 V.
Nhờ hướng dẫn giải chi tiết!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện không đổi khó!
Gửi bởi: Processor6879 trong 11:53:18 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2013
(http://i3.upanh.com/2013/0807/16//57101061.ve.png) (http://upanh.com/view/?id=avp75x4hanm)
Từ hình vẽ lại mạch điện , ta tính đc

I3 = 2.I2 = 2.I4 .
I1 = I3 + I2
số chỉ vôn kế = I1.R1 + I2 . R2 = 13,5 => I2 = 0,1 A => I =
U = E - Ir => ......

b) Ta có mạch như sau :

(http://i0.upanh.com/2013/0807/16//57101085.ve2.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evp9axbh7ds)

DO vôn kế có điện trở rất lớn => dòng điện sẽ chạy từ R1

Bài này tính tương tự thôi , số chỉ của vôn kế là Uv = I1.R1 + I3.R3 = .....


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện không đổi khó!
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:03:12 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
Cho mạch điện như hình vẽ. (http://)
R2 = R3 = R4 = 30[tex]\Omega[/tex]; R1= 35 [tex]\Omega[/tex], r = 5 [tex]\Omega[/tex]; Rv rất lớn, V chỉ 13,5 V.
a. Tính suất điện động của nguồn?
b. Đổi chổ nguồn và Vôn kế, tìm số chỉ của V ?
                  Đ s: 18 V, 13,5 V.
Nhờ hướng dẫn giải chi tiết!

a,
[tex]U_{V}=U_{1}+U_{2}=IR_{1}+I_{2}R_{2}=IR_{1}+I_{2}R_{2}\\=IR_{1}+\frac{IR_{243}}{R_{24}}R_{2}=\frac{\xi } {R_{1}+\frac{R_{3}(R_{4}+R_{2})}{R_{4}+R_{2}+R_{3}}+r}( R_{1}+ \frac{\frac{R_{3}(R_{4}+R_{2})}{R_{4}+R_{2}+R_{3}}}{R_{2}+R_4}R_{2} )\\\Rightarrow \xi =U_{V}\frac{\frac{\xi } {R_{1}+\frac{R_{3}(R_{4}+R_{2})}{R_{4}+R_{2}+R_{3}}+r}}{ R_{1}+ \frac{\frac{R_{3}(R_{4}+R_{2})}{R_{4}+R_{2}+R_{3}}}{R_{2}+R_4}R_{2}}=18V[/tex]
b,

[tex]U_{V}=U_{1}+U_{3}=IR_{1}+I_{3}R_{3}=IR_{1}+\frac{IR_{243}}{R_{34}}R_{3}=\\\frac{\xi } {R_{1}+\frac{R_{3}(R_{4}+R_{2})}{R_{4}+R_{2}+R_{3}}+r}( R_{1}+ \frac{\frac{R_{3}(R_{4}+R_{2})}{R_{4}+R_{2}+R_{3}}}{R_{3}+R_4}R_{3})=13,5V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện không đổi khó!
Gửi bởi: Processor6879 trong 12:20:03 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
Trâu bò thế , nhận xét số liệu nhanh hơn không . Do (R2 nt R4 )// R3 và R2 = R3 = R4
=> R24 = 2 R3 => I3 = 2 . I2 = 2 . I4


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện không đổi khó!
Gửi bởi: vanhuy trong 09:26:22 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
Mọi người cho hỏi: bài này có thể giải bằng định luật Kiếc-xốp được không?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện không đổi khó!
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:33:03 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
Mọi người cho hỏi: bài này có thể giải bằng định luật Kiếc-xốp được không?
Được chứ bạn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện không đổi khó!
Gửi bởi: vanhuy trong 04:27:49 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
Trích dẫn
Được chứ bạn[/quote
Vậy giải theo định luật Kiếc-xốp sẽ giải như thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện không đổi khó!
Gửi bởi: huongduongqn trong 05:12:48 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
Vậy giải theo định luật Kiếc-xốp sẽ giải như thế nào?


a, Tại nút M ta có : I = I2+I3
Theo kiếc - xốp cho ba mắt mạng trên ta có:
Mắt 1: - E + I (r + R1)+I3R3=0===> E + I (r + R1)+(I - I2)R3=0 (1)
Mắt 2: I2(R2+R4)-I3R3=0===>I2(R2+R4)-(I - I2)R3=0 (2)
Mắt 3: - E+I2R2+Ir+UV=0(3)
Giải hệ (1)(2)(3) Ta có E = 18V. I = 0,3A và I2=0,1A
b, Khi bạn đổi vị trí của nguồn và vôn kế thì hình thay đổi chút là R2 và R3 đổi chỗ cho nhau. Thế nhưng R2 = R3 nên số chỉ của vôn kế không đổi và là 13,5V

Lưu ý thực ra các cách bạn làm thông thường cũng là dùng kiec - xop tuy nhiên ta không gọi tên mà thui