Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 01:23:59 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17885Tiêu đề: bài tập dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: datstsl1 trong 01:23:59 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hòa từ A đến B với chu kỳ T, vị trí cân bằng O. trung điểm OA,OB là M,N .Thời gian ngắn nhất để vật đi từ M đến N là [tex]\frac{1}{30}[/tex]   Hãy xác định chu kỳ dao động của vật

Một vật đao đông điều hòa với phương trình x=4cos(10t + [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] )cm . Xác định thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí có gia tốc là 2m/[tex]s^{2}[/tex] và vật đang tiến về vị trí cân bằng

Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10t) cm .Trongg một chu kỳ thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn          25 cm/s là

Mong thầy cô và các bạn giúp em 3 bài này
:) :])Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:43:37 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hòa từ A đến B với chu kỳ T, vị trí cân bằng O. trung điểm OA,OB là M,N .Thời gian ngắn nhất để vật đi từ M đến N là [tex]\frac{1}{30}[/tex]   Hãy xác định chu kỳ dao động của vật
Nếu em nắm bảng phân phối Tg qua các vị trí đặc biệt thì bài này không khó, còn nếu chưa biết thì phải dùng vecto quay nhẹ
xM=-A/2 ;  xN=A/2 ==> thời gian t(-A/2 đến A/2) = T/12 + T/12 = T/6
Trích dẫn
Một vật đao đông điều hòa với phương trình x=4cos(10t + [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] )cm . Xác định thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí có gia tốc là 2m/[tex]s^{2}[/tex] và vật đang tiến về vị trí cân bằng
Bài này cũng thế : a=2m/s^2 ==> -w^2.x=2 ==> x = -2cm=-A/2 và v>0
Xét t=0 ==> xo = 0, v<0 ==> Tg thỏa mãn đề bài là t = t(0 ==> -A ==> -A/2) = T/4 + T/6 = 5T/12
Trích dẫn
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10t) cm .Trongg một chu kỳ thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn          25 cm/s là

Mong thầy cô và các bạn giúp em 3 bài này
:) :])
vận tốc < 25cm/s thì em cũng có thể áp dụng dựa trên giá trị đặc biệt nhưng trên trục vận tốc nhẹ
vmax=Aw=50cm/s
+ do v<25cm/s ==> v < vmax/2 ==> Tg thỏa ĐK trong 1 chu kỳ là : t = t(vmax/2 ==> -vmax ==> vmax/2) = 2(T/12+T/4)=2T/3


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: datstsl1 trong 11:02:52 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2013
thưa thầy em vẫn chưa hiểu câu 3 này lắm ở đoạn  t = t(vmax/2 ==> -vmax ==> vmax/2) = 2(T/12+T/4)=2T/3  
sao mình lại viết được thành 2(T/12+T/4 ) ạ
Có hình vẽ minh họa thì càng tốt :) em tưởng tượng hình ảnh hơi kém mong thầy thông cảm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:23:35 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10t) cm .Trong một chu kỳ thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn          25 cm/s là
[/quote]
Vị trí có v = 25cm/s = Vmax/2 là +- A căn3/2
Nếu hiểu vận tốc nhỏ hơn 25cm/s >0 (Vmax/2) là giá trị của vận tốc thì trong một chu kì thì thời gian này là T/12 + T/12 =T/6 (chỉ tính khi vật đi theo chiều dương)
Nếu hiểu đề cho ở đây là tốc độ (độ lớn vận tốc) thì tính cả khi vật đi theo chiều dương và âm nên thời gian là t = 2.T/6 = T/3.
Đề như thế này thì giải theo phương án 1.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:54:36 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10t) cm .Trong một chu kỳ thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn          25 cm/s là
Trích dẫn
Vị trí có v = 25cm/s = Vmax/2 là +- A căn3/2
Nếu hiểu vận tốc nhỏ hơn 25cm/s >0 (Vmax/2) là giá trị của vận tốc thì trong một chu kì thì thời gian này là T/12 + T/12 =T/6 (chỉ tính khi vật đi theo chiều dương)
Nếu hiểu đề cho ở đây là tốc độ (độ lớn vận tốc) thì tính cả khi vật đi theo chiều dương và âm nên thời gian là t = 2.T/6 = T/3.
Đề như thế này thì giải theo phương án 1.

xin lỗi thầy Tuấn, đề nói vận tốc < 25cm/s, do vậy lấy cả dấu thầy ah, và như vậy nếu vật đi theo chiều âm sẽ nhận luôn thầy ah, như vậy chắc chắn tg đã lớn hơn T/2 rồi, ngoài ra còn đi theo chiều dương còn thêm tg là 2T/12=T/6
vecto quay cho trục vận tốc và trục li độ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: datstsl1 trong 04:07:20 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
em cảm ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: datstsl1 trong 04:22:53 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10t) cm .Trong một chu kỳ thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn          25 cm/s là
Trích dẫn
Vị trí có v = 25cm/s = Vmax/2 là +- A căn3/2
Nếu hiểu vận tốc nhỏ hơn 25cm/s >0 (Vmax/2) là giá trị của vận tốc thì trong một chu kì thì thời gian này là T/12 + T/12 =T/6 (chỉ tính khi vật đi theo chiều dương)
Nếu hiểu đề cho ở đây là tốc độ (độ lớn vận tốc) thì tính cả khi vật đi theo chiều dương và âm nên thời gian là t = 2.T/6 = T/3.
Đề như thế này thì giải theo phương án 1.

xin lỗi thầy Tuấn, đề nói vận tốc < 25cm/s, do vậy lấy cả dấu thầy ah, và như vậy nếu vật đi theo chiều âm sẽ nhận luôn thầy ah, như vậy chắc chắn tg đã lớn hơn T/2 rồi, ngoài ra còn đi theo chiều dương còn thêm tg là 2T/12=T/6
vecto quay cho trục vận tốc và trục li độ

vận tốc đi theo chiều âm có nghĩa là từ A --------  -A hả thầy


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: datstsl1 trong 05:35:07 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10t) cm .Trong một chu kỳ thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn          25 cm/s là
Trích dẫn
Vị trí có v = 25cm/s = Vmax/2 là +- A căn3/2
Nếu hiểu vận tốc nhỏ hơn 25cm/s >0 (Vmax/2) là giá trị của vận tốc thì trong một chu kì thì thời gian này là T/12 + T/12 =T/6 (chỉ tính khi vật đi theo chiều dương)
Nếu hiểu đề cho ở đây là tốc độ (độ lớn vận tốc) thì tính cả khi vật đi theo chiều dương và âm nên thời gian là t = 2.T/6 = T/3.
Đề như thế này thì giải theo phương án 1.

xin lỗi thầy Tuấn, đề nói vận tốc < 25cm/s, do vậy lấy cả dấu thầy ah, và như vậy nếu vật đi theo chiều âm sẽ nhận luôn thầy ah, như vậy chắc chắn tg đã lớn hơn T/2 rồi, ngoài ra còn đi theo chiều dương còn thêm tg là 2T/12=T/6
vecto quay cho trục vận tốc và trục li độ

vận tốc đi theo chiều âm có nghĩa là từ A --------  -A hả thầy
à nếu mà đề mà hỏi tốc độ thì mình chỉ xét theo chiều dương tức là T/12 thôi hay 2T/12 ạ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:51:34 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10t) cm .Trong một chu kỳ thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn          25 cm/s là
Trích dẫn
Vị trí có v = 25cm/s = Vmax/2 là +- A căn3/2
Nếu hiểu vận tốc nhỏ hơn 25cm/s >0 (Vmax/2) là giá trị của vận tốc thì trong một chu kì thì thời gian này là T/12 + T/12 =T/6 (chỉ tính khi vật đi theo chiều dương)
Nếu hiểu đề cho ở đây là tốc độ (độ lớn vận tốc) thì tính cả khi vật đi theo chiều dương và âm nên thời gian là t = 2.T/6 = T/3.
Đề như thế này thì giải theo phương án 1.

xin lỗi thầy Tuấn, đề nói vận tốc < 25cm/s, do vậy lấy cả dấu thầy ah, và như vậy nếu vật đi theo chiều âm sẽ nhận luôn thầy ah, như vậy chắc chắn tg đã lớn hơn T/2 rồi, ngoài ra còn đi theo chiều dương còn thêm tg là 2T/12=T/6
vecto quay cho trục vận tốc và trục li độ

vận tốc đi theo chiều âm có nghĩa là từ A --------  -A hả thầy
ừ vì lúc đó v<0 thì suy ra < 25


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:53:51 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10t) cm .Trong một chu kỳ thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn          25 cm/s là
Trích dẫn
Vị trí có v = 25cm/s = Vmax/2 là +- A căn3/2
Nếu hiểu vận tốc nhỏ hơn 25cm/s >0 (Vmax/2) là giá trị của vận tốc thì trong một chu kì thì thời gian này là T/12 + T/12 =T/6 (chỉ tính khi vật đi theo chiều dương)
Nếu hiểu đề cho ở đây là tốc độ (độ lớn vận tốc) thì tính cả khi vật đi theo chiều dương và âm nên thời gian là t = 2.T/6 = T/3.
Đề như thế này thì giải theo phương án 1.

xin lỗi thầy Tuấn, đề nói vận tốc < 25cm/s, do vậy lấy cả dấu thầy ah, và như vậy nếu vật đi theo chiều âm sẽ nhận luôn thầy ah, như vậy chắc chắn tg đã lớn hơn T/2 rồi, ngoài ra còn đi theo chiều dương còn thêm tg là 2T/12=T/6
vecto quay cho trục vận tốc và trục li độ

vận tốc đi theo chiều âm có nghĩa là từ A --------  -A hả thầy
à nếu mà đề mà hỏi tốc độ thì mình chỉ xét theo chiều dương tức là T/12 thôi hay 2T/12 ạ
Nếu nói tốc độ thì |x|>Acan(3)/2 như vậy trong 1 chu kỳ có 4 lần vật thỏa (2 lần theo chiều dương,2 lần theo chiều âm) ==> t=4T/12