Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: nh0x_9x99 trong 10:28:24 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17880Tiêu đề: Bài tập nc đá
Gửi bởi: nh0x_9x99 trong 10:28:24 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2013
Nhờ mọi người giúp e phần b  vs ạ , e cảm ơn !

Trong 1 bình hình trụ đặt trên mặt bàn nằm ngang có chứa V=0,8l nc muối . Thả nhẹ vào bình 1 viên nc đá có khối lượng  200g thì có 80% thể tích viên đá ngập trong chất lỏng và độ cao mực chất lỏng trong bình khj đó là h1 = 22 cm . Khối lg riêng của nc là 1000kg/m3 , của nc đá là 900 kg / m3
a. Tìm klr D2 của nc muối b đ
b. Nc đá tan ra coi như hòa đều vs nc muối . Tìm lượng nc đá đã tan ra nếu mực chất lỏng trong bình dâng thêm 0,5 cm so vs khj vửa thả viên đá vào . Bỏ qa sự nở vì nhiệt của chất lỏng và bình chứa .


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nc đá
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 10:58:32 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
Nhờ mọi người giúp e phần b  vs ạ , e cảm ơn !

Trong 1 bình hình trụ đặt trên mặt bàn nằm ngang có chứa V=0,8l nc muối . Thả nhẹ vào bình 1 viên nc đá có khối lượng  200g thì có 80% thể tích viên đá ngập trong chất lỏng và độ cao mực chất lỏng trong bình khj đó là h1 = 22 cm . Khối lg riêng của nc là 1000kg/m3 , của nc đá là 900 kg / m3
a. Tìm klr D2 của nc muối b đ
b. Nc đá tan ra coi như hòa đều vs nc muối . Tìm lượng nc đá đã tan ra nếu mực chất lỏng trong bình dâng thêm 0,5 cm so vs khj vửa thả viên đá vào . Bỏ qa sự nở vì nhiệt của chất lỏng và bình chứa .

Bận quá , định để người khác giải cho em mà chẳng thấy ai ngó ngàng gì hết trơn , thôi thì chẳng biết thế nào cứ làm trước cho em vậy
a)
Đặt [tex]D_{0}=1000kg/m^{3}[/tex]
[tex]D_{1}=900kg/m^{3}[/tex]
[tex]D_{2}[/tex] là KLR của nước muối
[tex]V_{0}[/tex] là thể tích của cục đá
Ta có [tex]V_{0}=\frac{m}{D_{1}}[/tex]
Vì cục đá nổi tren mặt nước muối nên ta có phương trình
[tex]80%V_{0}gD_{2}=mg[/tex]
Từ đó tính ra D2
b) Giả sử viên đá bị tan mất một lượng [tex]\Delta m[/tex]
Phần thể tích đá còn lại là [tex]V_{1}=\frac{m-\Delta m}{D_{1}}[/tex]
Phần thể tích nước đá bị tan ra là [tex]V_{2}=\frac{\Delta m}{D_{0}}[/tex]
Diện tích mặt ngang của bình chứa là [tex]Sh_{1}=V+80%V_{0}[/tex] suy ra S
Ở đây ta lại có [tex]S(h_{1}+\Delta h)=V_{1}+V_{2}+V[/tex]
Thay số tính ra delta m

 


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nc đá
Gửi bởi: Processor6879 trong 11:06:30 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2013
Nếu cục nước đá chìm hoàn toàn ( hay ngập toàn bộ trong nước )  thì giải như Mod ,  nếu lúc sau cục nước đá k ngập toàn bộ trong nước thì ta có giải được chăng ??? Đề bài ra ẩu chăng ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nc đá
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 08:59:20 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2013
Nếu cục nước đá chìm hoàn toàn ( hay ngập toàn bộ trong nước )  thì giải như Mod ,  nếu lúc sau cục nước đá k ngập toàn bộ trong nước thì ta có giải được chăng ??? Đề bài ra ẩu chăng ?
Bạn thử tính ra delta m xem kết quả có thú vị không nhé ?  :D