Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 10:53:20 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17873Tiêu đề: Phản ứng este hóa.
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:53:20 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2013
Đây là đề bài và lời giải một bài toán hóa học trong đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010 nhưng trong lời giải có phần tô đỏ em không hiểu, mong mọi người giải thích kĩ hộ em nhé, em cảm ơn ạ.

(http://i1247.photobucket.com/albums/gg639/oneclicklogin/z_zpsb9bf20f4.png)


Tiêu đề: Trả lời: Phản ứng este hóa.
Gửi bởi: Alexman113 trong 11:58:20 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2013
Bổ sung thêm ạ.

(http://i1247.photobucket.com/albums/gg639/oneclicklogin/y_zpsb294b5da.png)


Tiêu đề: Trả lời: Phản ứng este hóa.
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 12:07:53 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2013
Tại vì cái H trung bình của 2 chất là [tex]\dfrac{8x+2y}{x+y}>\dfrac{5x+5y}{x+y}=5[/tex]
Thực ra giải thích thế này cũng k chính xác lắm. Bạn hiểu nôm na là [tex]n_Y>n_X[/tex], H trung bình của [tex]n_X[/tex] chất X và [tex]n_X[/tex] chất Y bằng 5, thếm [tex]n_Y-n_X[/tex] chất [tex]Y[/tex] vào mà số [tex]H[/tex] của [tex]Y <5[/tex] nên [tex]H[/tex] trung bình nó sẽ [tex]<5[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Phản ứng este hóa.
Gửi bởi: superburglar_9x trong 09:26:07 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2013
Bổ sung thêm ạ.

(http://i1247.photobucket.com/albums/gg639/oneclicklogin/y_zpsb294b5da.png)
Bài giải của thầy đã áp dụng phương pháp trung bình rất hay dùng để suy luận và loại trừ các đáp án trong đề thi hóa học.
Dưới đây mình xin chứng minh tổng quá chỗ bạn @alex chưa hiểu.
Ta có công thức trung bình [tex]X_{tb}=\frac{Ax+By}{x+y}[/tex]
trong trường hợp này x,y lần lượt là sô mol của 2 đại lượng A,B.(với A>B)
Ta sẽ lấy giá trị trung bình của 2 đại lượng A,B: [tex]\frac{A+B}{2}[/tex] (khi đó x=y) làm mốc để so sánh từ đó loại đi trường hợp
Tiếp theo ta xét hiệu hai biểu thức:
[tex]\frac{Ax+By}{x+y}-\frac{A+B}{2}=...=(A-B)(x-y)(*)[/tex]
từ biểu thức [tex](*)[/tex] ta thấy
+ [tex]x>y\Leftrightarrow \frac{Ax+By}{x+y}>\frac{A+B}{2}[/tex]
+[tex]x<y\Leftrightarrow \frac{Ax+By}{x+y}<\frac{A+B}{2}[/tex]

Từ đó ta rút ra được nhận xét quan trọng rất hay áp dụng trong hóa học:
Khi ta biết đại lượng trung bình [tex]X_{tb}[/tex] của 2 đại lượng A,B( với A>B và số mol tương ứng là x,y)
+ Nếu x>y thì [tex]X_{tb}>\frac{A+B}{2}[/tex]

+ Nếu x<y thì [tex]X_{tb}<\frac{A+B}{2}[/tex]
[/b][/i]
 PS:@alex cách giải của thầy bạn dựa trên cơ sở của phương pháp này!