Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Lam The Phong trong 09:59:15 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17870Tiêu đề: Máy biến áp có điện trở
Gửi bởi: Lam The Phong trong 09:59:15 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2013
Mong mọi người giúp bài này:
 Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp gấp 10 lần cuộn thứ cấp. Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1=220V. Điện trở của cuộn sơ cấp là r1 [tex]\approx[/tex] 0 và cuộn thứ cấp r2  [tex]\approx[/tex] 2Ω. Mạch từ khép kín; bỏ qua hao phí do dòng Fuco và bức xạ. Khi hai đầu cuộn thứ cấp mắc với điện trở R=20Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuôn thứ cấp bằng bao nhiêu?
   A. 22V.   B. 24V   C. 20V.   D. 18V.


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp có điện trở
Gửi bởi: tsag trong 10:06:02 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2013
Điện áp giữa 2 đầu cuộn thứ cấp để hở
U2=U1/10=22
Cường độ dòng điện ở cuộn thứ khi nối với R
I2=U2/(R+r)=1
U'2=I2.R=20