Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: longtienti999 trong 07:07:26 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17868Tiêu đề: Dữ kiện gia tốc , vận tốc lớn hơn 1 giá trị a cho trước
Gửi bởi: longtienti999 trong 07:07:26 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2013
Trong 1T , khoảng thời gian a lớn hơn ( nhỏ hơn ) 1 giá trị b hay là khoảng thời gian V > hoặc < 1 giá trị b nào đó .

Em học thì thường chỉ xét lớn hơn hoặc = hay nhỏ hơn hoặc = . :( chứ còn lớn hơn nhỏ hơn thì phải bỏ cái điểm sau khi quy đổi về li độ đi :( thì chả biết xét kiểu gì hay đề cho sai :( giúp với


Tiêu đề: Trả lời: Dữ kiện gia tốc , vận tốc lớn hơn 1 giá trị a cho trước
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:32:58 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2013
Trong 1T , khoảng thời gian a lớn hơn ( nhỏ hơn ) 1 giá trị b hay là khoảng thời gian V > hoặc < 1 giá trị b nào đó .

Em học thì thường chỉ xét lớn hơn hoặc = hay nhỏ hơn hoặc = . :( chứ còn lớn hơn nhỏ hơn thì phải bỏ cái điểm sau khi quy đổi về li độ đi :( thì chả biết xét kiểu gì hay đề cho sai :( giúp với
thực ra cách giải cũng giống thế thôi cứ đánh dấu điểm bằng mà làm, tùy vào ĐA mà chọn