Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Siu Nguyễn trong 11:01:44 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17863Tiêu đề: bài tập tìm vận tốc trung bình của lò xo
Gửi bởi: Siu Nguyễn trong 11:01:44 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
Con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k=100N/m và vật có khối lượng m= 250g dao động điều hòa với biện độ A=6cm. Chọn gốc thời gian t=0 lúc vật qua vị trí cân bằng. Tính tốc độ trung bình trong 201π/20s đầu tiên tính theo cm/s
Giải
T= 2π √(m/k) = 2π √(0,25/100) = 0,1π s
201π/20  = 10π+π/20 = 100T + T/2

S= 100.4A+ 2A=402A=2412cm
Vtb  =2412/(201π/20)= 76,4cm/s
 HSBHTiêu đề: Trả lời: bài tập tìm vận tốc trung bình của lò xo
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:09:28 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
Mục đích đăng bài?