Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 11:41:10 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17857Tiêu đề: Con lắc đơn.
Gửi bởi: Alexman113 trong 11:41:10 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2013
Ở mặt dất một con lắc đơn có chu kì [tex]T=2\,(s).[/tex] Biết khối lượng trái đất bằng [tex]81[/tex] lần mặt trăng, bán kính trái đất bằng [tex]37[/tex] lần bán kính mặt trăng. Tìm chu kì con lắc khi đưa lên mặt trăng, nhiệt độ không đổi.
Nhờ mọi người xem giúp em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn.
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:57:02 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2013
Ở mặt dất một con lắc đơn có chu kì [tex]T=2\,(s).[/tex] Biết khối lượng trái đất bằng [tex]81[/tex] lần mặt trăng, bán kính trái đất bằng [tex]37[/tex] lần bán kính mặt trăng. Tìm chu kì con lắc khi đưa lên mặt trăng, nhiệt độ không đổi.
Nhờ mọi người xem giúp em ạ.

Bài toán này có sự thay đổi về gia tốc trọng trường ở Trái Đất và Mặt Trăng
Cụ thể là công thức tính gia tốc trọng trường ở 1 hành tinh bất kì như sau
[tex]a=\frac{MG}{R^{2}}[/tex]
Ở đây M là khối lượng tinh cầu đó , R là bán kính tinh cầu
Áp dụng công thức trên cho trái đất [tex]g=G\frac{M_{đ}}{R_{đ}^{2}}[/tex]
Cho mặt trăng [tex]g'=G\frac{M_{t}}{R_{t}^{2}}[/tex]
Đã biết g=10m/s từ đó tính được g' , sau đó thì áp công thức chu kì con lắc đơn như thường


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn.
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 12:25:17 AM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
Ở mặt dất một con lắc đơn có chu kì [tex]T=2\,(s).[/tex] Biết khối lượng trái đất bằng [tex]81[/tex] lần mặt trăng, bán kính trái đất bằng [tex]37[/tex] lần bán kính mặt trăng. Tìm chu kì con lắc khi đưa lên mặt trăng, nhiệt độ không đổi.
Nhờ mọi người xem giúp em ạ.

[tex]T=2.\prod{}\sqrt{\frac{l}{g}}=2.\prod{}\sqrt{\frac{l}{\frac{GM}{R^{2}}}}[/tex]
[tex]T'=2.\prod{}\sqrt{\frac{l}{g'}}=2.\prod{}\sqrt{\frac{l}{\frac{GM'}{R'^{2}}}}[/tex]
[tex]\rightarrow \frac{T'}{T}=\frac{R'}{R}.\sqrt{\frac{M}{M'}}=2,432\rightarrow T'=4,864(s)[/tex]