Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 11:14:17 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17856Tiêu đề: viết pt dao động điều hòa
Gửi bởi: datstsl1 trong 11:14:17 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hoà có biên độ A = 5cm. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tìm pha ban đầu của dao động ?
mình dùng hệ T=0 x=Acos phi
v=-A ωsin phi với v >0
thì tính ra phi= π/2 nhưng mà chưa tình đươc ra ω để kết luận được sin "Phi" >0 hay là nhỏ hơn 0 nhưng nghó đáp án thì ghi -π/2 mong
không biết làm thế nào đưa lên hỏi mọi người
mong các bạn giúp mình


Tiêu đề: Trả lời: viết pt dao động điều hòa
Gửi bởi: cuongthich trong 11:24:31 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hoà có biên độ A = 5cm. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tìm pha ban đầu của dao động ?
mình dùng hệ T=0 x=Acos phi
v=-A ωsin phi với v >0
thì tính ra phi= π/2 nhưng mà chưa tình đươc ra ω để kết luận được sin "Phi" >0 hay là nhỏ hơn 0 nhưng nghó đáp án thì ghi -π/2 mong
không biết làm thế nào đưa lên hỏi mọi người
mong các bạn giúp mình

để xác định pha ban đầu [tex]\varphi[/tex] thì căn cứ vào cách chọn gốc thời gian t=0
ở đây t=0 : [tex]x=Acos\varphi =0\rightarrow \varphi =+-\frac{\pi }{2}[/tex]
    [tex]v=-wAsin\varphi >0\rightarrow sin\varphi <0\rightarrow \varphi <0\rightarrow \varphi =-\pi /2[/tex]

Ps ỏ thòi điểm t=o em thế vào pt x và v thì tích wt sẻ mất mà em


Tiêu đề: Trả lời: viết pt dao động điều hòa
Gửi bởi: datstsl1 trong 11:36:59 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2013

v=-A ωsin phi với v >0
vậy ω ở pt này không phải tính hả thầy


Tiêu đề: Trả lời: viết pt dao động điều hòa
Gửi bởi: datstsl1 trong 11:44:00 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hoà có biên độ A = 5cm. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tìm pha ban đầu của dao động ?
mình dùng hệ T=0 x=Acos phi
v=-A ωsin phi với v >0
thì tính ra phi= π/2 nhưng mà chưa tình đươc ra ω để kết luận được sin "Phi" >0 hay là nhỏ hơn 0 nhưng nghó đáp án thì ghi -π/2 mong
không biết làm thế nào đưa lên hỏi mọi người
mong các bạn giúp mình

để xác định pha ban đầu [tex]\varphi[/tex] thì căn cứ vào cách chọn gốc thời gian t=0
ở đây t=0 : [tex]x=Acos\varphi =0\rightarrow \varphi =+-\frac{\pi }{2}[/tex]
    [tex]v=-wAsin[tex]V=-\omega sin\varphi >0[/tex]
\rightarrow sin\varphi <0\rightarrow \varphi <0\rightarrow \varphi =-\pi /2[/tex]

Ps ỏ thòi điểm t=o em thế vào pt x và v thì tích wt sẻ mất mà em

 
vậy cái W ở [tex]V=-\omega sin\varphi >0[/tex]  không phải tính ạ


Tiêu đề: Trả lời: viết pt dao động điều hòa
Gửi bởi: cuongthich trong 11:50:20 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hoà có biên độ A = 5cm. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tìm pha ban đầu của dao động ?
mình dùng hệ T=0 x=Acos phi
v=-A ωsin phi với v >0
thì tính ra phi= π/2 nhưng mà chưa tình đươc ra ω để kết luận được sin "Phi" >0 hay là nhỏ hơn 0 nhưng nghó đáp án thì ghi -π/2 mong
không biết làm thế nào đưa lên hỏi mọi người
mong các bạn giúp mình

để xác định pha ban đầu [tex]\varphi[/tex] thì căn cứ vào cách chọn gốc thời gian t=0
ở đây t=0 : [tex]x=Acos\varphi =0\rightarrow \varphi =+-\frac{\pi }{2}[/tex]
    [tex]v=-wAsin[tex]V=-\omega sin\varphi >0[/tex]
\rightarrow sin\varphi <0\rightarrow \varphi <0\rightarrow \varphi =-\pi /2[/tex]

Ps ỏ thòi điểm t=o em thế vào pt x và v thì tích wt sẻ mất mà em

 
vậy cái W ở [tex]V=-\omega sin\varphi >0[/tex]  không phải tính ạ

không cần tính mà chỉ cần xác đinh dấu cua phi là được em ạ


Tiêu đề: Trả lời: viết pt dao động điều hòa
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:35:52 AM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
Một vật dao động điều hoà có biên độ A = 5cm. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tìm pha ban đầu của dao động ?
mình dùng hệ T=0 x=Acos phi
v=-A ωsin phi với v >0
thì tính ra phi= π/2 nhưng mà chưa tình đươc ra ω để kết luận được sin "Phi" >0 hay là nhỏ hơn 0 nhưng nghó đáp án thì ghi -π/2 mong
không biết làm thế nào đưa lên hỏi mọi người
mong các bạn giúp mình

Dạng bài này bạn dùng hình vẽ cũng hay đấy;


Tiêu đề: Trả lời: viết pt dao động điều hòa
Gửi bởi: letruclinh trong 11:43:26 AM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
ngocrua oi,lỡ giúp rồi gíp mình cho trót luôn nghen,mình chưa hiểu ý của ngocrua trong hình vẽ,ngocrua nói rõ hơn tí dược không


Tiêu đề: Trả lời: viết pt dao động điều hòa
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:44:31 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
ngocrua oi,lỡ giúp rồi gíp mình cho trót luôn nghen,mình chưa hiểu ý của ngocrua trong hình vẽ,ngocrua nói rõ hơn tí dược không

Cách làm nha

Vật dao động điều hòa trên trục Ox có thể coi là hình chiếu của vật chuyển động tròn đều trên trục Ox.
Bạn vẽ hình tròn có bán kính là biên độ A và chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn với tốc độ góc [tex]\omega[/tex] chính là tấn số góc của dao động.

* Trên đường tròn mình đã chỉ ra các vị trí: Bạn có thể hiểu về vị trí của các điểm trên đường tròn như sau
+ Tâm đường tròn là VTCB
+ Biên dương là điểm mà đường tròn cắt trục nằm ngang Ox ở phía mũi tên còn biên âm thì đối xứng với nó qua tâm

* Về chiều thì chiều dương trên trục Ox là chiều mũi tên. Vật trên đường tròn chỉ được đi theo một chiều duy nhất là chiều ngược chiều kim đồng hồ.
+ Trong góc phần tư thứ nhất và thứ hai (nửa cung tròn phía trên) thì chiều chuyển động của vật trên đường tròn ngược với chiều mũi tên của trục nằm ngang Ox ( ứng với vật chuyển động theo chiều âm)
+ Trong góc phần tư thứ ba và thứ tư (nửa cung tròn phía dưới) thì chiều chuyển động của vật trên đường tròn cùng với chiều mũi tên của trục nằm ngang Ox ( ứng với vật chuyển động theo chiều dương)
 
* Góc pha của vật ở một thời điểm bất kì (tức là ứng với 1 li độ bất kì) được xác định như sau.
+ Tại VT có li độ x ta kẻ đường vuông góc với trục Ox cắt đường tròn tại hai điểm.
+ Nếu vật chuyển động theo chiều dương thì ta lấy điểm ở cung tròn phía dưới như đã nói ở trên và ngược lại.
+ Cách đọc góc. Tính từ chiều dương của trục Ox nếu ta tiến tới một điểm bất kì trên đường tròn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ thì ta góc đó nhận giá trị dương và ngược lại.

Áp vào bài tập của bạn nha.

* Xác định điểm

 VTCB là điểm tâm của hình tròn. Từ tâm kẻ đường vuông góc với Ox cắt đường tròn tại hai điểm. ở trên và ở dưới.
Theo giả thiết vật này chuyển động theo chiều dương nên bạn chỉ lấy điểm ở dưới.

* Đọc góc

Từ phía dương của trục Ox tới điểm phía dưới mà ta vừa xác định ở bước trên bạn phải quay 1 góc 90 theo chiều cùng chiều kim đồng hồ nên góc này lấy dấu âm

* Kết luận pha ứng với VTCB theo chiều dương là  [tex]-\frac{\pi }{2}[/tex]

Lưu ý:

+  Bạn có thể đọc ngược lại và có kết quả là [tex]\frac{3 }{2}\pi[/tex]. Tuy nhiên chúng ta thường đọc góc với góc quay nhỏ hơn.
+  Trên đường tròn mà mình vẽ ở trên mình đã chỉ thêm mấy điểm nữa cho bạn xem thui chứ thục ra chỉ càn vẽ điểm mà bạn cần là đủ.

Chúc bạn học tốt nha
Tiêu đề: Trả lời: viết pt dao động điều hòa
Gửi bởi: datstsl1 trong 01:51:45 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
cảm ơn bạn cách làm của bạn khá hay đỡ phải tính toán nhiều  :D chắc phải cố nhiều thôi năm nay thi roài :P