Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 11:34:43 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17851Tiêu đề: Dao động điều hòa(thắc mắc về dấu).
Gửi bởi: Alexman113 trong 11:34:43 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013
Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình [tex]x=14\cos\left(4\pi t+\dfrac{\pi}{3}\right)\,\,(cm;\,s).[/tex] Tính vận tốc trung bình và tốc độ trung bình trong khoảng thời gian từ [tex]t=0[/tex] đến khi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất?

Em tính ra đáp án Vận tốc trung bình là [tex]-24cm/s[/tex] nhưng nhiều bạn em và một số anh chị khác em hỏi thì có người nói Vận tốc trung bình luôn dương không âm được(tức Vận tốc trung bình phải là [tex]24cm/s[/tex]), còn em đồng tình với ý kiến một số người còn lại thì cho rằng vận tốc âm hay dương đều được còn chỉ có Tốc độ mới luôn dương thôi ạ. Em tính ra là độ dời chính là [tex]\Delta x=0-7=-7[/tex] rồi chia cho thời gian nên đương nhiên phải âm. Nhưng giờ có nhiều ý kiến thế này nên em đưa lên mong các Thầy có kinh nghiệm cho em biết đáp án chính xác Bài toán trên và phân tích lỗi sai của em nếu em sai để có thể rút kinh nghiệm ạ, em cảm ơn rất nhiều ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa(thắc mắc về dấu).
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 12:07:56 AM Ngày 03 Tháng Tám, 2013
T hỏi 1 đứa chuyên lý nó bảo để dạng đại số, không nhất thiết phải dương


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa(thắc mắc về dấu).
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 06:02:12 AM Ngày 03 Tháng Tám, 2013
Định nghĩa chính xác :
+ Vận tốc trung bình = Độ dời / Thời gian thực hiện độ dời. Biểu thức [tex]v_{tb}=\frac{x_{2}-x_{1}}{t_{2}-t_{1}}[/tex]. Do đó, vận tốc trung bình có thể có giá trị dương hoặc âm hoặc bằng 0.
+ Tốc độ trung bình = Quãng đường đi được / Khoảng thời gian đi. Biểu thức : [tex]TDTB = \frac{\sum{S_{i}}}{\sum{t_{i}}}[/tex]. Do đó, tốc độ trung bình luôn dương.
+ Bài trên : Vận tốc trung bình = [tex]-24cm/s[/tex]. Tốc độ trung bình = 120 cm/s

 


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa(thắc mắc về dấu).
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:10:18 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2013
T hỏi 1 đứa chuyên lý nó bảo để dạng đại số, không nhất thiết phải dương
Định nghĩa chính xác :
+ Vận tốc trung bình = Độ dời / Thời gian thực hiện độ dời. Biểu thức [tex]v_{tb}=\frac{x_{2}-x_{1}}{t_{2}-t_{1}}[/tex]. Do đó, vận tốc trung bình có thể có giá trị dương hoặc âm hoặc bằng 0.
+ Tốc độ trung bình = Quãng đường đi được / Khoảng thời gian đi. Biểu thức : [tex]TDTB = \frac{\sum{S_{i}}}{\sum{t_{i}}}[/tex]. Do đó, tốc độ trung bình luôn dương.
+ Bài trên : Vận tốc trung bình = [tex]-24cm/s[/tex]. Tốc độ trung bình = 120 cm/s
Em xin cảm ơn thầy linhvc và bạn Mai Nguyên rất nhiều ạ.  ~O)  :D