Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: Võ Đội Ngư trong 02:52:38 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17847Tiêu đề: BT Định luật Ác Si Mét và bài toán chuyển động đều
Gửi bởi: Võ Đội Ngư trong 02:52:38 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013
Câu 1 : tính V, m, D của 1 vật rắn biết khi thả vật đó chìm hoàn toàn váo bình đầy nước thì m cả bình tăng 21,75 g. Khi thả vào 1 bình đầy dầu thì m cả bình tặng 51,75 g. Cho D nước và dầu lần lượt là 1 kg/đm khối và 0,9 g/cm khối.
Câu 2 : Một người đi xe máy khởi hành từ thành phố A đi thành phố B với vận tốc 20 km/h. Nhưng sau khi đi được 0,5 thời gian dự tính. Người này đã tăng vận tốc lên thành 30 km/h và tới B sớm hơn dự tính 20 phút. Quãng đường từ A đến B dài?
Nhờ mn giúp em giải bài này


Tiêu đề: Trả lời: BT Định luật Ác Si Mét và bài toán chuyển động đều
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:58:56 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013
Bài đăng sai quy định.

1) Đặt tên sai

2) Mục đích đăng bài không rõ.


Đề nghị đọc kỹ quy định cần thiết.


Tiêu đề: Trả lời:BT Định luật Ác Si Mét và bài toán chuyển động đều
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 06:31:23 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013
Thành viên nguvodoi là thành viên mới của diễn đàn , mong thầy ĐQ châm chước cho bạn ấy . Nhắc nhở bạn lần sau nên đọc kĩ quy định đăng bài ! Lời giải thì chúng tôi nghĩ như sau
Bài 1 :
Khi ở trong nước [tex]21,75=D_{v}.V_{v}-D_{n}V_{v}[/tex]
Khi ở trong dầu [tex]51,75=D_{v}.V_{v}-D_{d}V_{v}[/tex]
Giải HPT tìm Dv , Vv
Bài 2 :
Thời gian dự tính [tex]t=\frac{x}{20}[/tex]
Sau đó ta có phương trình
[tex]20.\frac{x}{40}+30(\frac{x}{20}-\frac{x}{40}-\frac{1}{3})=x[/tex]
Giải pt trên tìm x