Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hoàng Trung trong 12:01:53 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17846Tiêu đề: Lực tác dụng vào điểm treo
Gửi bởi: Hoàng Trung trong 12:01:53 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013
Lực tác dụng vào điểm treo - Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa

Các thầy cô, anh chị, bạn bè,... giúp em với. Em muốn hỏi lực tác dùng vào điểm treo là gì? phương chiều nó thế nào? Độ lớn bằng???
Rất cảm ơn mội người đã giúp đỡ.!


Tiêu đề: Trả lời: Lực tác dụng vào điểm treo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:50:20 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013
Lực tác dụng vào điểm treo - Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa

Các thầy cô, anh chị, bạn bè,... giúp em với. Em muốn hỏi lực tác dùng vào điểm treo là gì? phương chiều nó thế nào? Độ lớn bằng???
Rất cảm ơn mội người đã giúp đỡ.!
theo ĐN lực đàn hồi, lực đàn hồi xuất hiện 2 đầu lò xo và tác dụng lên các vật treo vào 2 đầu lò xo. do vậy điểm  treo sẽ chịu lực đàn hồi


Tiêu đề: Trả lời: Lực tác dụng vào điểm treo
Gửi bởi: Hoàng Trung trong 01:57:28 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013
Em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Lực tác dụng vào điểm treo
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 10:04:29 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013
Lực tác dụng vào điểm treo - Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa

Các thầy cô, anh chị, bạn bè,... giúp em với. Em muốn hỏi lực tác dùng vào điểm treo là gì? phương chiều nó thế nào? Độ lớn bằng???
Rất cảm ơn mội người đã giúp đỡ.!
theo ĐN lực đàn hồi, lực đàn hồi xuất hiện 2 đầu lò xo và tác dụng lên các vật treo vào 2 đầu lò xo. do vậy điểm  treo sẽ chịu lực đàn hồi
Trong đề thi hiện nay thường gặp hai trường hợp: Điểm treo (giá đỡ) nối với lò xo hoặc sợi dây.
+ Nếu là lò xo thì lực tác dụng lên điểm treo chính là lực đàn hồi.
+ Nếu là sợi dây, lực tác dụng lên điểm treo là lực căng của sợi dây.


Tiêu đề: Trả lời: Lực tác dụng vào điểm treo
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:56:36 AM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
Lực tác dụng vào điểm treo - Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa

Các thầy cô, anh chị, bạn bè,... giúp em với. Em muốn hỏi lực tác dùng vào điểm treo là gì? phương chiều nó thế nào? Độ lớn bằng???
Rất cảm ơn mội người đã giúp đỡ.!
Với lò xo lực đàn hòi chính là lực tác dụng vafod điểm treo và có phương dọc theo trục của lò xo. Chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo.
Độ lớn bằng tích độ cứng và độ biến dạng của lò xo