Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 11:35:20 AM Ngày 02 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17845Tiêu đề: Hai bài con lắc đơn
Gửi bởi: hochoidr trong 11:35:20 AM Ngày 02 Tháng Tám, 2013
Sự khác nhau của 2 bài con lắc đơn cần hướng dẫn cách giải

Câu 1 Hai con lắc đơn giống hệt nhau treo cạnh nhau, dao động cùng biên độ với chu kì lần lượt là T1=1,25s và T2=1,75s. Ở thời điểm t=0 hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì thì 2 con lắc sẽ gặp nhau và chuyển động cùng chiều:
A  2,1875s
B  4,375s
C  6,5625s
D  8,75s

Câu 2 Hai con lắc đơn giống hệt nhau treo cạnh nhau, dao động cùng biên độ với chu kì lần lượt là T1=1,25s và T2=1,75s. Ở thời điểm t=0 hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì thì 2 con lắc đồng thời trở lại trạng thái như ban đầu:
A  17,500s
B  4,375s
C  8,750 s
D  13,125s

Em xin cám ơn  :x


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài con lắc đơn
Gửi bởi: leaflife trong 09:54:52 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2013
Sự khác nhau của 2 bài con lắc đơn cần hướng dẫn cách giải

Câu 1 Hai con lắc đơn giống hệt nhau treo cạnh nhau, dao động cùng biên độ với chu kì lần lượt là T1=1,25s và T2=1,75s. Ở thời điểm t=0 hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì thì 2 con lắc sẽ gặp nhau và chuyển động cùng chiều:
A  2,1875s
B  4,375s
C  6,5625s
D  8,75s

Câu 2 Hai con lắc đơn giống hệt nhau treo cạnh nhau, dao động cùng biên độ với chu kì lần lượt là T1=1,25s và T2=1,75s. Ở thời điểm t=0 hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì thì 2 con lắc đồng thời trở lại trạng thái như ban đầu :
A  17,500s
B  4,375s
C  8,750 s
D  13,125s

Em xin cám ơn  :x

2 yêu cầu bài toán của 2 bài là khác nhau
bạn nên xem topic này để thấy rõ hơn nhiều khía cạnh của vấn đề http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5959.0


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài con lắc đơn
Gửi bởi: nguyenmanhduyhp trong 11:43:30 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
[tex]\frac{1}{t}=\frac{1}{T_{1}}-\frac{1}{T_{2}}\Rightarrow t=4,375 s[/tex]
Sự khác nhau của 2 bài con lắc đơn cần hướng dẫn cách giải

Câu 1 Hai con lắc đơn giống hệt nhau treo cạnh nhau, dao động cùng biên độ với chu kì lần lượt là T1=1,25s và T2=1,75s. Ở thời điểm t=0 hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì thì 2 con lắc sẽ gặp nhau và chuyển động cùng chiều:
A  2,1875s
B  4,375s
C  6,5625s
D  8,75s

Câu 2 Hai con lắc đơn giống hệt nhau treo cạnh nhau, dao động cùng biên độ với chu kì lần lượt là T1=1,25s và T2=1,75s. Ở thời điểm t=0 hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì thì 2 con lắc đồng thời trở lại trạng thái như ban đầu:
A  17,500s
B  4,375s
C  8,750 s
D  13,125s

Em xin cám ơn  :x

Sự khác nhau của hai bài toán 1 và 2 : Bài 1 hai vật gặp nhau ở vị trí bất kì không nhất thiết phải ở vị trí ban đầu còn bài 2 thì bắt buộc phải ở vị trí ban đầu
Bài 1 :2 con lắc sẽ gặp nhau và chuyển động cùng chiều  sau thời gian ngắn nhất là [tex]\frac{1}{t}=\frac{1}{T_{1}}-\frac{1}{T_{2}}\Rightarrow t=4,375 s[/tex]
Bài 2
 2 con lắc đồng thời trở lại trạng thái như ban đầu sau thời gian ngắn nhất là
[tex]n_{1}T_{1}=n_{2}T_{2}\Rightarrow \frac{n_{1}}{n_{2}}=\frac{T_{2}}{T_{1}}=\frac{7}{5}\Rightarrow n_{1}=7[/tex]
suy ra thời gian [tex]n_{1}T_{1}=7.1,25 = 8,75 s[/tex]
Lưu ý : Vì T1,T2 có giá  trị không gần bằng nhau( chênh lệch nhau nhiều : 0,5 s) nên [tex]n_{2}\neq n_{1}+1[/tex] do đó không dùng được công thức [tex]t=\frac{T1.T2}{T2-T1}[/tex]