Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: papatiemi trong 10:10:06 AM Ngày 01 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17838Tiêu đề: Giao thoa khác biên độ
Gửi bởi: papatiemi trong 10:10:06 AM Ngày 01 Tháng Tám, 2013
Bài 1:  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 3cos40πt và uB = 4cos(40πt) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10cm và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm của AB):
A. 13         B. 14         C. 26         D. 28
Bài cho đáp án B
nhừng em làm ra đáp án khác
em làm như sau
lamda=1,5
3^2+4^2=5^2
Vậy 2pi*(d2-d1)*lamda=(2k+1)*pi/2
số điểm 5mm trên AB thỏa mãn -10<d2-d1=(2k+1)*lamda/4<10====>-13,8,<k<12,8====> có 26
vậy trên prabol có 26*2=52

Các thầy góp ý giúp em bài giao thoa với. Em làm mãi không ra đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khác biên độ
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:25:10 AM Ngày 01 Tháng Tám, 2013
Bài 1:  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 3cos40πt và uB = 4cos(40πt) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10cm và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm của AB):
A. 13         B. 14         C. 26         D. 28
Bài cho đáp án B
nhừng em làm ra đáp án khác
em làm như sau
lamda=1,5
3^2+4^2=5^2
Vậy 2pi*(d2-d1)*lamda=(2k+1)*pi/2
số điểm 5mm trên AB thỏa mãn -10<d2-d1=(2k+1)*lamda/4<10====>-13,8,<k<12,8====> có 26
vậy trên prabol có 26*2=52

Các thầy góp ý giúp em bài giao thoa với. Em làm mãi không ra đáp án
bài này có bạn gửi rồi mình làm ra 52 nhưng mà không có đáp án. nếu coi parabol cắt Hypebol ở 1 điểm thì có 26 và chọn C nhưng mà tớ nghĩ nó cắt ở hai điểm nên phải là 52.
Bạn xem bài giải ở đây nha
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17761.0
hihi giờ tớ mới nhìn kĩ hihi bạn cùng quan điểm với mình. hay quá có đồng minh nhưng mình không biết chúng mình có đúng không?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khác biên độ
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:27:14 AM Ngày 01 Tháng Tám, 2013
Bài 1:  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 3cos40πt và uB = 4cos(40πt) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10cm và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm của AB):
A. 13         B. 14         C. 26         D. 28
Bài cho đáp án B
nhừng em làm ra đáp án khác
em làm như sau
lamda=1,5
3^2+4^2=5^2
Vậy 2pi*(d2-d1)*lamda=(2k+1)*pi/2
số điểm 5mm trên AB thỏa mãn -10<d2-d1=(2k+1)*lamda/4<10====>-13,8,<k<12,8====> có 26
vậy trên prabol có 26*2=52

Các thầy góp ý giúp em bài giao thoa với. Em làm mãi không ra đáp án
Mình và bạn có cùng quan điểm.
bạn xem bài giải ở đây nha
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17761.0
Nhưng mình không biết quan điểm này của mình và bạn đúng không nữa


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khác biên độ
Gửi bởi: havang1895 trong 10:21:35 AM Ngày 02 Tháng Tám, 2013
Bài 1:  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 3cos40πt và uB = 4cos(40πt) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10cm và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm của AB):
A. 13         B. 14         C. 26         D. 28
Bài cho đáp án B
nhừng em làm ra đáp án khác
em làm như sau
lamda=1,5
3^2+4^2=5^2
Vậy 2pi*(d2-d1)*lamda=(2k+1)*pi/2
số điểm 5mm trên AB thỏa mãn -10<d2-d1=(2k+1)*lamda/4<10====>-13,8,<k<12,8====> có 26
vậy trên prabol có 26*2=52

Các thầy góp ý giúp em bài giao thoa với. Em làm mãi không ra đáp án
Mình và bạn có cùng quan điểm.
bạn xem bài giải ở đây nha
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17761.0
Nhưng mình không biết quan điểm này của mình và bạn đúng không nữa


Thứ nhất, số điểm dao động biên độ 5 trên AB cũng chính là số điểm trên parabol, vì sao lại nhân 2? có phải đường tròn đâu mà nhân 2.
điểm dao động biên độ 5 nằm 2 bên cực đại (cực đại biên độ 7)
AB/2i = 3,3
trên nửa miền giao thoa có 3,3 khoảng vân, trong mỗi khoảng có 2 điểm như thế, trong 0,3 khoảng dư còn lại được thêm 1 điểm nữa là thành 7 --> cả miền giao thoa có 14 --> cắt parabol 14.
Và có thể người ta chỉ xét trên cung AIB


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khác biên độ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 02:15:55 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
[tex]\lambda =1,5(cm)[/tex]
[tex]5^{2}=3^{2}+4^{2}[/tex]  [tex]\leftrightarrow[/tex] Vị trí phần tử môi trường dao động với biên độ 5mm ứng với hai sóng tới vuông pha nhau.
[tex]\frac{2\prod{}.\left(d_{2}-d_{1} \right)}{\lambda }=\left(2k+1 \right)\frac{\prod{}}{2}\leftrightarrow d_{2}-d_{_{1}}=\left(2k+1 \right)\frac{\lambda }{4}[/tex]
* Tìm k : [tex]-10< d_{2}-d_{_{1}}=\left(2k+1 \right)\frac{ \lambda }{4}<10\leftrightarrow -13,8<k<12,83[/tex]
* Như vậy có 26 giá trị của k nguyên ứng với 26 đường hypebol dao động với biên độ 5mm trên AB.
Vấn đề là mỗi đường hypebol này cắt đường Parabol tại mấy điểm? Một hay hai?
- Muốn xét số điểm cắt, cần phải xét sự tương giao giữa đường parabol của đề bài (đỉnh I, qua AB) với từng đường hypebol có biên độ là 5mm để xem có một nghiệm (1điểm cắt) hay hai nghiệm (hai điểm cắt)
- Những đường hypebol càng gần hai nguồn thì khả năng cắt parabol tại hai điểm cao hơn, những đường hypebol càng xa hai nguồn (tiến dần tới trung trực AB) thì khả năng cắt parabol tại hai điểm sẽ giảm đi (có thể không cắt). Đường nào cắt tại hai điểm? Đường nào chỉ cắt tại một điểm? (Cái  này lại phải xét sự tương giao giữa hai đồ thị như trên đã nói). Điều này làm bài toán vật lí của ta trở nên nặng về toán học quá  mức.
- Cứ coi là những đường hypebol ở gần giữa cắt parabol tại hai điểm, thì liệu trong thực tế có nhìn được điểm cắt thứ 2 không? (nó cắt nhau ở xa, năng lượng sẽ nhỏ, khó mà nhìn thấy được điểm cắt đó.
Thiết nghĩ bài toán trên chỉ nên giới hạn phạm vi trên cung AIB như thầy havang85 nói.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khác biên độ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 02:24:46 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
Bài 1:  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 3cos40πt và uB = 4cos(40πt) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10cm và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm của AB):
A. 13         B. 14         C. 26         D. 28
Bài cho đáp án B
nhừng em làm ra đáp án khác
em làm như sau
lamda=1,5
3^2+4^2=5^2
Vậy 2pi*(d2-d1)*lamda=(2k+1)*pi/2
số điểm 5mm trên AB thỏa mãn -10<d2-d1=(2k+1)*lamda/4<10====>-13,8,<k<12,8====> có 26
vậy trên prabol có 26*2=52

Các thầy góp ý giúp em bài giao thoa với. Em làm mãi không ra đáp án
Mình và bạn có cùng quan điểm.
bạn xem bài giải ở đây nha
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17761.0
Nhưng mình không biết quan điểm này của mình và bạn đúng không nữa


Thứ nhất, số điểm dao động biên độ 5 trên AB cũng chính là số điểm trên parabol, vì sao lại nhân 2? có phải đường tròn đâu mà nhân 2.
điểm dao động biên độ 5 nằm 2 bên cực đại (cực đại biên độ 7)
AB/2i = 3,3
trên nửa miền giao thoa có 3,3 khoảng vân, trong mỗi khoảng có 2 điểm như thế, trong 0,3 khoảng dư còn lại được thêm 1 điểm nữa là thành 7 --> cả miền giao thoa có 14 --> cắt parabol 14.
Và có thể người ta chỉ xét trên cung AIB
Có lẽ thầy havang1895 nhầm chỗ này một chút. Theo llinhvc hiểu ý của thầy là mỗi khoảng vân i như thế sẽ là [tex]i = \frac{\lambda }{2}=0,75(cm).[/tex]. Trong mỗi khoảng i đó có 2 điểm dao động với biên độ 5cm. Do đó, trên đoạn OA có [tex]\frac{AB}{2i}=6,67\rightarrow N=6.2+1=13[/tex]
Vậy trên cả đoạn AB sẽ có 26 điểm thỏa mãn.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khác biên độ
Gửi bởi: huongduongqn trong 03:08:10 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2013
Em cũng có suy nghĩ về bài giải của thầy havang1895 như thầy linhvc. Hi sáng nay em thấy thày cùng đọc nên không viết nhận xét về bài này. Em chờ đợi bài nhận xét của thầy.
Em cũng nghĩ bài của thầy havang1895 có sự nhầm lẫn.
Còn về hypebol có cắt parabol tại hai điểm hay không thì em nghĩ là có bởi vì các parabol thì càng xa đỉnh thì độ cong càng giảm cong hypebol càng xa đường nối hai tiêu điểm thì lại càng cong. Vì vậy mà chúng chắc chắn sẽ cắt nhau.
Như vậy bài này kq là 52 điểm.
với đề bài tập này thì tác giả chỉ quan tâm chúng cắt tại bao nhiêu điểm nên đáp án là 52 nhưng đáp án mà tác giả đưa ra lại không như vậy mà là 26 vậy đề bài này cần bổ sung thêm giới hạn cho bài toán chỉ xét trên cung AIB.

Phía trên là nhưng suy nghĩ của em về bài toán này nếu có chỗ nào không đúng em mong các thầy thông cảm ạ và chỉ điểm sai giúp em nếu em bị sai ạ.
Em cảm ơn các thầy ạ