Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: papatiemi trong 10:57:19 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17833Tiêu đề: Giao thoa sóng
Gửi bởi: papatiemi trong 10:57:19 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Các thầy cho em hỏi một bài toán em làm ko ra kết quả
Bài 13:  Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10pit - pi/4 ) (mm) và us2 = 2cos(10pit + pi/4 ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M=10cm  và S2 khoảng S2M = 6cm. Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 3,07cm.   B. 2,33cm.   C. 3,57cm.   D. 6cm.
em làm như sau:
lamda=2
áp dụng                       -8<d2-d1=(phi2-phi1)*lamda/2pi+k*lamda=0,5+2k<-4
kmax=-3======>căn(8^2+x^2)-x=5,5=======>x=3,07 đáp án A
đáp án đề cho là 3,57 C
không biết em có sai chỗ nào ko
mong cách thầy chỉ giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: papatiemi trong 11:03:37 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
em có hướng dẫn giải bài này nhưng em đọc ko hiểu lắm


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: papatiemi trong 11:24:56 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Tiện đây em xin hỏi thêm một bài nữa
 Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos40pit và uB = 8cos(40pit ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là
A. 0,25 cm        B. 0,5 cm          C. 0,75 cm         D. 1cm
đáp án của em làm ra A
đề bài lại cho là B
em làm như sau:
lamda=2
10^2=6^2+8^2====> 2pi*(d2-d1)/lamda=pi/2====>d2-d1=0,5=2x===>x=0,25
ko biết em là có đúng ko mong các thầy góp ý giúp


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:43:18 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Các thầy cho em hỏi một bài toán em làm ko ra kết quả
Bài 13:  Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10pit - pi/4 ) (mm) và us2 = 2cos(10pit + pi/4 ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M=10cm  và S2 khoảng S2M = 6cm. Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 3,07cm.   B. 2,33cm.   C. 3,57cm.   D. 6cm.
em làm như sau:
lamda=2
áp dụng                       -8<d2-d1=(phi2-phi1)*lamda/2pi+k*lamda=0,5+2k<-4
kmax=-3======>căn(8^2+x^2)-x=5,5=======>x=3,07 đáp án A
đáp án đề cho là 3,57 C
không biết em có sai chỗ nào ko
mong cách thầy chỉ giúp em
tôi nghĩ cách em hợp lý
ĐKCĐ: [tex]d1-d2=(k+\frac{-\pi/4 - \pi/4}{2\pi}).\lambda[/tex]
[tex]kM=\frac{10-6}{2}+\frac{1}{4}=2,25[/tex]
[tex]kS2=\frac{8-0}{2}+\frac{1}{4}=4,25[/tex]
==> vị trí gần S2 nhất ứng k=4 và xa S2 nhất ứng với k=3
==> d1-d2=(3-1/4).2=5,5 ==> d2=3,07


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: papatiemi trong 11:48:39 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Cảm ơn thầy nhiều ạh!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 11:53:50 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Tiện đây em xin hỏi thêm một bài nữa
 Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos40pit và uB = 8cos(40pit ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là
A. 0,25 cm        B. 0,5 cm          C. 0,75 cm         D. 1cm
đáp án của em làm ra A
đề bài lại cho là B
em làm như sau:
lamda=2
10^2=6^2+8^2====> 2pi*(d2-d1)/lamda=pi/2====>d2-d1=0,5=2x===>x=0,25
ko biết em là có đúng ko mong các thầy góp ý giúp
Bạn làm đúng rồi!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:55:43 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Tiện đây em xin hỏi thêm một bài nữa
 Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos40pit và uB = 8cos(40pit ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là
A. 0,25 cm        B. 0,5 cm          C. 0,75 cm         D. 1cm
đáp án của em làm ra A
đề bài lại cho là B
em làm như sau:
lamda=2
10^2=6^2+8^2====> 2pi*(d2-d1)/lamda=pi/2====>d2-d1=0,5=2x===>x=0,25
ko biết em là có đúng ko mong các thầy góp ý giúp
[tex]10^2=6^2+8^2 ==> 2pi*(d2-d1)/lamda=(2k+1)pi/2[/tex]
vị trí gần TĐ nhất ứng với k=0 hay k=-1
==> x=0,25


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:41:40 AM Ngày 01 Tháng Tám, 2013
Các thầy cho em hỏi một bài toán em làm ko ra kết quả
Bài 13:  Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10pit - pi/4 ) (mm) và us2 = 2cos(10pit + pi/4 ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M=10cm  và S2 khoảng S2M = 6cm. Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 3,07cm.   B. 2,33cm.   C. 3,57cm.   D. 6cm.
em làm như sau:
lamda=2
áp dụng                       -8<d2-d1=(phi2-phi1)*lamda/2pi+k*lamda=0,5+2k<-4
kmax=-3======>căn(8^2+x^2)-x=5,5=======>x=3,07 đáp án A
đáp án đề cho là 3,57 C
không biết em có sai chỗ nào ko
mong cách thầy chỉ giúp em
Mình giải cũng ra kết quả như bạn

 [tex]\Delta dM=d_{2}-d_{1}=(k+\frac{\varphi _{2}-\varphi _{1}}{2\pi })\lambda \Rightarrow k+\frac{1}{4}=-2[/tex]
Vậy M nằm giữa đường cực đại k = -2 và k = -3
Nên điểm thuộc S2M dao động cực đại và xa S2 nhất thuộc đường cực đại k = -3 nên ta có
[tex]\Delta dN=d_{2N}-d_{1N}=d_{2N}-\sqrt{8^{2}+d_{2N}^{2}}=(-3+\frac{1}{4 })2 \Rightarrow d_{2N}=3.06818\approx 3,07cm[/tex]
vậy chọn A