Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoanhbao1996 trong 07:23:10 AM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17824Tiêu đề: Năng lượng của lò xo
Gửi bởi: hoanhbao1996 trong 07:23:10 AM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
1/ một vật có khối lượng m=0.01g,treo vào lò xo làm cho nó dãn ra 2cm. Trong quá trình dao động thì chiều dài của lò xo biến thiên từ 25cm đến 35cm lấy g=10m/s^2 . cơ năng của vật là?
2/ một vật nặng 500g gắn vào lò xo dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3p vật thực hiện 540 dao động cho  [tex]\Pi ^{2}[/tex] . cơ năng của vật là ?
3/ một con lắc lò xo dao động điều hòa đặt nằm ngang gồm một vật nặng khối lượng 1kg. và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100N/m , dao động điều hòa . trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm . cơ năng của vật là ?
4/  một vật nhỏ khối lượng m=160g gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k=100N/m khối lượng không đáng kể đầu kia của lò xo giữ cố định . tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát . Vật được đưa về vị trí mà tại đó lò xo dãn 5cm và được thả nhẹ nhàng cho dao động . vận tốc của vật khi vật về tới vị trí lò xo không biến dạng và khi vật về tới vị trí lò xo dãn 3cm .?

NHỜ MỌI NGƯỜI GIẢI GIÚP.


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng của lò xo
Gửi bởi: sunflower1603 trong 07:46:21 AM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
1/  (Lmax-Lmin)/2=A=5 cm.  dentaL0=2 cm =>omega bình phương=g/dentaL0=500.   E=1/2*m*w bình*Abình=0,125(J)


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng của lò xo
Gửi bởi: hoanhbao1996 trong 07:52:38 AM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
1/  (Lmax-Lmin)/2=A=5 cm.  dentaL0=2 cm =>omega bình phương=g/dentaL0=500.   E=1/2*m*w bình*Abình=0,125(J)
cam on ban


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng của lò xo
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:21:25 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Hãy đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT trước khi đăng bài.

Phải ghi rõ mục đích đăng bài, như trường hợp này cần ghi rõ là "NHỜ MỌI NGƯỜI GIẢI GIÚP"

Lần này chúng tôi sửa lại, lần sau sẽ bị xóa bài.


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng của lò xo
Gửi bởi: hoanhbao1996 trong 03:01:21 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Hãy đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT trước khi đăng bài.

Phải ghi rõ mục đích đăng bài, như trường hợp này cần ghi rõ là "NHỜ MỌI NGƯỜI GIẢI GIÚP"

Lần này chúng tôi sửa lại, lần sau sẽ bị xóa bài.
em xin loi lan sau se rut kinh nghiem a


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng của lò xo
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:32:50 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Em nên viết bằng tiếng Việt có dấu!

Mọi người sẽ giải bài cho em sau!


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng của lò xo
Gửi bởi: cuongthich trong 05:00:25 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
1/ một vật có khối lượng m=0.01g,treo vào lò xo làm cho nó dãn ra 2cm. Trong quá trình dao động thì chiều dài của lò xo biến thiên từ 25cm đến 35cm lấy g=10m/s^2 . cơ năng của vật là?
2/ một vật nặng 500g gắn vào lò xo dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3p vật thực hiện 540 dao động cho  [tex]\Pi ^{2}[/tex] . cơ năng của vật là ?
3/ một con lắc lò xo dao động điều hòa đặt nằm ngang gồm một vật nặng khối lượng 1kg. và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100N/m , dao động điều hòa . trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm . cơ năng của vật là ?
4/  một vật nhỏ khối lượng m=160g gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k=100N/m khối lượng không đáng kể đầu kia của lò xo giữ cố định . tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát . Vật được đưa về vị trí mà tại đó lò xo dãn 5cm và được thả nhẹ nhàng cho dao động . vận tốc của vật khi vật về tới vị trí lò xo không biến dạng và khi vật về tới vị trí lò xo dãn 3cm .?

NHỜ MỌI NGƯỜI GIẢI GIÚP.

1) ta có [tex]\Delta lo=0.02m: A=\frac{l_{max}-l_{min}}{2}=5cm[/tex]
[tex]\rightarrow[/tex] [tex]W=\frac{1}{2}KA^2=\frac{1}{2}mw^2A^2=\frac{1}{2}m\frac{g}{\Delta lo}A^2[/tex] thay số vào e sẽ ra đáp án
2) chiều dài quỷ đạo L=2A=20 ---> A=10
chu kì [tex]T=\frac{\Delta t}{N}=\frac{3.60}{540}=3s[/tex][tex]\rightarrow w=? \rightarrow W=\frac{1}{2}KA^2=\frac{1}{2}mw^2A^2=....[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng của lò xo
Gửi bởi: cuongthich trong 05:04:41 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
1/ một vật có khối lượng m=0.01g,treo vào lò xo làm cho nó dãn ra 2cm. Trong quá trình dao động thì chiều dài của lò xo biến thiên từ 25cm đến 35cm lấy g=10m/s^2 . cơ năng của vật là?
2/ một vật nặng 500g gắn vào lò xo dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3p vật thực hiện 540 dao động cho  [tex]\Pi ^{2}[/tex] . cơ năng của vật là ?
3/ một con lắc lò xo dao động điều hòa đặt nằm ngang gồm một vật nặng khối lượng 1kg. và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100N/m , dao động điều hòa . trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm . cơ năng của vật là ?
4/  một vật nhỏ khối lượng m=160g gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k=100N/m khối lượng không đáng kể đầu kia của lò xo giữ cố định . tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát . Vật được đưa về vị trí mà tại đó lò xo dãn 5cm và được thả nhẹ nhàng cho dao động . vận tốc của vật khi vật về tới vị trí lò xo không biến dạng và khi vật về tới vị trí lò xo dãn 3cm .?

NHỜ MỌI NGƯỜI GIẢI GIÚP.
3) ta có [tex]A=\frac{L_{max}-L_{min}}{2}=6cm=0,06m[/tex][tex]\rightarrow W=\frac{1}{2}KA^2=.........[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng của lò xo
Gửi bởi: tsag trong 05:07:25 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
3
[tex]A=\frac{Lmax-Lmin}{2}[/tex]
[tex]W=0,5kA^{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng của lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:08:05 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
1/ một vật có khối lượng m=0.01g,treo vào lò xo làm cho nó dãn ra 2cm. Trong quá trình dao động thì chiều dài của lò xo biến thiên từ 25cm đến 35cm lấy g=10m/s^2 . cơ năng của vật là?
[tex]A=(lmax-lmin)/2[/tex]
[tex]W=1/2mA^2.w^2=1/2m.A^2.g/\Delta Lo[/tex]
P/S : em đổi ra đơn vị chuẫn hết nhé
Trích dẫn
2/ một vật nặng 500g gắn vào lò xo dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3p vật thực hiện 540 dao động cho  [tex]\Pi ^{2}[/tex] . cơ năng của vật là ?
A=L/2=10cm
T=t/N
[tex]W=1/2mA^2.w^2=1/2m.A^2.(2\pi/T)^2[/tex]
P/S : em đổi ra đơn vị chuẫn hết nhé
Trích dẫn
3/ một con lắc lò xo dao động điều hòa đặt nằm ngang gồm một vật nặng khối lượng 1kg. và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100N/m , dao động điều hòa . trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm . cơ năng của vật là ?
làm giống  bài 1
Trích dẫn
4/  một vật nhỏ khối lượng m=160g gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k=100N/m khối lượng không đáng kể đầu kia của lò xo giữ cố định . tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát . Vật được đưa về vị trí mà tại đó lò xo dãn 5cm và được thả nhẹ nhàng cho dao động . vận tốc của vật khi vật về tới vị trí lò xo không biến dạng và khi vật về tới vị trí lò xo dãn 3cm .?

NHỜ MỌI NGƯỜI GIẢI GIÚP.

vì thả nhẹ ==> x=A=5cm
+ lò xo ngang không biến dạng khi vật đến VTCB ==> x=0 ==> v=vmax=Aw
+ lò xo dãn 3cm khi x=3cm ==> CT độc lập(x,v) ==> v