Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Lam The Phong trong 11:20:30 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17823Tiêu đề: Va chạm có ma sát khó!
Gửi bởi: Lam The Phong trong 11:20:30 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2013
 Hai vật nhỏ A và B có khối lượng lần lượt là m1 = 900g và m2 = 4kg đặt trên mặt phẳng nằm ngang, được nối với nhau bằng lo xo nhẹ có độ cứng là k = 15N/m. Vật B dựa vào bức tường thẳng đứng. Hệ số ma sát giữa A, B và mặt phẳng ngang là 0,1. Coi hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt. Ban đầu hai vật nằm yên và lò xo không biến dạng. Một vật nhỏ C có khối lượng m = 100g từ phía ngoài bay dọc theo trục của lò xo với vận tốc  v đến va chạm hoàn toàn không đàn hồi (va chạm mềm) với vật A. Bỏ qua thời gian va chạm. Lấy g = 10m/s2. Giá trị nhỏ nhất của v  để vật B có thể rời tường và dịch chuyển là
A. 17,9 (m/s)   B. 17,9 (cm/s)   C. 1,79 (cm/s)   D. 1,79 (m/s)

không hiểu sao tính mấy lần mà vẫn ra 30,31m/s. không biết sai chổ nào nữa.


Tiêu đề: Trả lời: Va chạm có ma sát khó!
Gửi bởi: superburglar_9x trong 11:23:40 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2013
Bài này thầy Tịnh Minh Hiệp đã làm rồi.Bạn dùng chức năng tìm kiếm nhé.
PS:Bạn nên trình bày bạn ra để mọi người tìm chỗ sai cho


Tiêu đề: Trả lời: Va chạm có ma sát khó!
Gửi bởi: Lam The Phong trong 11:07:08 AM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Mình làm thế này mọi người kiểm tra dùm:
+ Vận tốc 2 vật ngay sau va chạm: v = [tex]v_{max}=\frac{mv}{m_{A}+m}=\frac{0,1v}{4,1}[/tex]
+ Biên độ dao động của A sau va chạm: [tex]0,5(m_{A}+m).v^{2}_{max}=0,5.K.A^{2}+\mu .(m_{A}+m).A[/tex] (1)
+ Để B rời tường di chuyển thì gia tốc lớn nhất khi lò xo dãn cực đại phải lớn hơn lực ma sát nghỉ tại B
[tex]\omega ^{2}.A\geq \mu .m_{B}.g\Rightarrow A\geq \frac{\mu .m_{B}.g}{\frac{K}{m_{A}+m}}[/tex] (2)
Tìm ra A sau đó thay vào 1 tìm ra v. không biết có sai gì không nữa?
Tiêu đề: Trả lời: Va chạm có ma sát khó!
Gửi bởi: Lam The Phong trong 12:01:59 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
nhầm chổ gia  tốc của A, nhân thêm khối lượng của mA+m vào nữa


Tiêu đề: Trả lời: Va chạm có ma sát khó!
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:25:47 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Mình làm thế này mọi người kiểm tra dùm:
+ Vận tốc 2 vật ngay sau va chạm: v = [tex]v_{max}=\frac{mv}{m_{A}+m}=\frac{0,1v}{4,1}[/tex]
+ Biên độ dao động của A sau va chạm: [tex]0,5(m_{A}+m).v^{2}_{max}=0,5.K.A^{2}+\mu .(m_{A}+m).A[/tex] (1)
+ Để B rời tường di chuyển thì gia tốc lớn nhất khi lò xo dãn cực đại phải lớn hơn lực ma sát nghỉ tại B
[tex]\omega ^{2}.A\geq \mu .m_{B}.g\Rightarrow A\geq \frac{\mu .m_{B}.g}{\frac{K}{m_{A}+m}}[/tex] (2)
Tìm ra A sau đó thay vào 1 tìm ra v. không biết có sai gì không nữa?
Bạn nhầm ở ngay từ bước 1: vật m chỉ va chạm mềm với m1 nên mẫu là m + m1 = 1kg
Biểu thức 1 cũng nhầm lẫn vì chỉ có m và m1 dao động còn m2 thì chưa (m2 vẫn đang đứng yên)
Với giá trị nhỏ nhất của v thì vật B sẽ bật ra khi mà lò xo giãn cực đại
cuối cùng bạn áp dụng định luật BT năng lượng một lần nữa và kết hợp với điều kiện lực đàn hồi tại vị trí này phải lớn hơn hoặc bằng lực ma sát nghỉ của vật m2 thì bạn sẽ tìm ra
Chúc bạn thành công


Tiêu đề: Trả lời: Va chạm có ma sát khó!
Gửi bởi: Lam The Phong trong 12:46:08 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
nhầm rồi, nhìn lộn mA và mB, hi hi, thanks thầy


Tiêu đề: Trả lời: Va chạm có ma sát khó!
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 02:44:50 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2013
Khi nãy máy tính bị lỗi font nên không gõ được trên diễn đàn, đã giải ra file word. Up lên luôn vậy, không gõ lại nữa